آبان ۱۹, ۱۴۰۲

ظرفیت‌های جدید دانش بنیان‌ها، گامی در جهت شناخت گردشگری کهن ایران

ظرفیت‌های جدید دانش بنیان‌ها، گامی در جهت شناخت گردشگری کهن ایران با رشد جریان فناورانه و نوآورانه در کشور و رسوخ آن در ابعاد مختلف کشور، یکی از حوزه هایی که مورد توجه این جریان قرار گرفت، گردشگری بود تا کارآفرینان با فراهم آوری فرصت ها و امکانات بهتر و مناسب تر ضمن ارائه خدمات وسیع تر به توسعه جریان گردشگری کشور کمک کنند. میراث آریا: گردشگری و میراث فرهنگی به عنوان یکی از حوزه های صنایع خلاق شناخته می شود که با توجه به همراه شدن این حوزه با جریان نوآوری توانسته موتور محرکه ای برای بهره مندی از ظرفیت های این این صنعت به شما برود؛ چراکه شرکت های دانش بنیان در این چندسال اخیر تواسته اند به بهبود معضلات اجتماعی، چالش های کشور و مهم تر از آن بهره مندی هرچه بیشتر از ظرفیت حوزه های فعالیتی رونق بدهند. دانش بنیان های فعال در این حوزه بنابر حمایت های نهادهای متولی چون معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری توانسته اند با به کارگیری دانش و نبوغ فناورانه و نوآورانه خود پلتفرم هایی را طراحی کرده و یا خدماتی ارائه کنند که به رشد و توسعه این صنعت کمک کند. از اصلی ترین تاثیرات مثبت جریان فناوری در این ح.. ... ادامه مطلب