1. نوشته هایی با برچسب بهبود اسکار فرورفته با تزریق!
معجزه ای برای محوکردن جای بخیه!

معجزه ای برای محوکردن جای بخیه! مجله زندگی ایده آل: ابقای جای عمل جراحی روی پوست یکی از نگرانی های مشترک همه درخواست ها کنندگان اعمال زیبایی هست! شاید شما هم تا کنون با کسانی روبه رو شده باشید که بینی شان با جراحی فرم خیلی خوبی پیدا کرده اما هنگامی از نزدیک به آنان […]

قیمت بلیط