1. نوشته هایی با برچسب اولین راه اندازی موزه دریایی کشور در بندرکنگ
هرمزگان دارای ۸۸ خانه بوم گردی فعال/ ۱۲ روستای هدف گردشگری در هرمزگان انتخاب شد

هرمزگان دارای ۸۸ خانه بوم گردی فعال/ ۱۲ روستای هدف گردشگری در هرمزگان انتخاب شد : اسماعیل امینی، معمار بوم گردی هرمزگان در صحبت با خبرنگار فرهنگ کده، راه اندازی ۸۸خانه بوم گردی در روستاهای هرمزگان  ۱۲ روستا و یک شهر در هرمزگان هدف گردشگری انتخاب شده است اولین موزه دریایی کشور در بندرکنگ راه اندازی شده است […]

قیمت بلیط