1. نوشته هایی با برچسب المپیک2016
کشتی فرنگی این روزهای المپیک را به عنوان ورزش ندانید

ورزشی که درآن داور میتواند یک امتیاز برای یکی از کشتی گیران باشد وعدالت درآن معنایی ندارد چه ورزشی است؟ سکو داشتن در فدراسیون جهانی کشتی در این روزها خیلی مهم است .کشورما بدلیل نداشتن سکوی فدراسیون جهانی کشتی باید در المپیک ناکام باشد.  کمتر کشتی گیری میتواند با این بی عدالتی ها به مقام […]

پاداش نسبتا خوب مدال آوران المپیکی در المپیک2016

المپیک 2016 می تواند انگیزه ورزشکاران ایرانی برای گرفتن مدال طلا را در مقایسه با دوره قبلی این بازی ها بیشتر کند؛ پر واضح است که انگیزه ورزشی هر ورزشکاری دست نخورده باقی می ماندو اینجا بیشتر انگیزه گرفتن پاداشی است که وزارت ورزش مصوب کرده به مدال آوران المپیکی بدهد. به عبارت ساده تر […]

نگین خودرو

قیمت بلیط

آزمون استخدامی دانش بنیان

قالب خبری [uniplace_links]