1. نوشته هایی با برچسب ارزیابی عوامل خطر بروز بیماری های غیرواگیر
چگونه اتفاقات قلبی عروقی در خانم ها ۳۳ درصد کاهش یافت؟

چگونه اتفاقات قلبی عروقی در خانم ها ۳۳ درصد کاهش یافت؟ به گزارش راهنمای سفر من به نقل از ایسنا، مطالعه قند و لیپید تهران یک طرح پژوهشی مبتنی بر جمعیت هست که به ارزیابی عوامل خطر بروز بیماری های غیرواگیر در جمعیت پانزده هزار نفری شرق تهران در طول قریب به دو دهه پرداخته هست […]

تبلیغ بانک ملت

نگین خودرو

قیمت بلیط

آزمون استخدامی دانش بنیان

قالب خبری [uniplace_links]