تاریخ: ۹:۳۰ :: ۱۳۹۵/۰۸/۰۳
رتبه آلکسای سایت سرشماری عمومی نفوس و مسکن

به گزارش راهنمای سفر من سایت سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۹۵ (www.sarshomari95.ir) در حالی که هنوز چند مدتی نیست که افتتاح شده ،رتبه ۱۷ ایران در آلکسا و رتبه ۴۲۵۶ جهان را از آن خود کرده است . این در حالیست که قائم مقام ستاد سرشماری نفوس و مسکن ،در گزارشی اعلام کرد، تا […]

به گزارش راهنمای سفر من سایت سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۹۵ (www.sarshomari95.ir) در حالی که هنوز چند مدتی نیست که افتتاح شده ،رتبه ۱۷ ایران در آلکسا و رتبه ۴۲۵۶ جهان را از آن خود کرده است .

این در حالیست که قائم مقام ستاد سرشماری نفوس و مسکن ،در گزارشی اعلام کرد، تا ساعت ۶ صبح آخرین روز سرشماری، بیش از ۲۸ میلیون و ۲۵۰ هزار نفر در سامانه سرشماری اینترنتی ثبت اطلاعات کردند.

آلکسا