پیش بینی افسردگی پس از زایمان براساس استرس ادراک شده و سبک های مقابله با استرس

0
اشتراک

پیش بینی افسردگی پس از زایمان براساس استرس ادراک شده و سبک های مقابله با استرس

چکیده

استرس های دوران  بارداری از عوامل روانی تاثیرگذار در بروز افسردگی پس از زایمان است. نحوه ی ادراک فرد از استرس و سبک مقابله ای فرد با استرس می تواند سلامتی فرد را به میزان زیادی تحت تاثیر قرار دهد و  شیوه های مقابله با استرس نیز،  به عنوان متغیری میانجی می تواند پیامدهای استرس را دست خوش تغییر کند. هدف پژوهش حاضر، پیش بینی افسردگی پس از زایمان براساس استرس ادراک شده و سبک های مقابله با استرس در دوران بارداری بود. بدین منظور طی یک پژوهش توصیفی مبتنی بر تحلیل رگرسیون، ۱۰۰ زن  باردار شهر تبریز به شیوه ی نمونه گیری هدفمند انتخاب و از نظر افسردگی پس از زایمان، استرس ادراک شده و سبک های مقابله با استرس مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج تحلیل رگرسیون نشان دادکه بین استرس ادراک شده و سبک های مقابله ای، با افسردگی پس از زایمان، همبستگی مثبت وجود دارد و این متغیر ها،  35 درصد از تغییرات افسردگی پس از زایمان را تبیین می کنند.  همچنین، نتایج نشان داد که استرس ادراک شده وسبک مقابله ای هیجان مدار با افسردگی پس از زایمان همبستگی مثبت داشته ولی بین سبک های مقابله ای مساله مدار و اجتنابی با افسردگی پس از زایمان، رابطه ی معناداری بدست نیامد. به نظر می رسد، با شناسایی وغربالگری زنان باردار در معرض استرس  و با آموزش سبک های مقابله ای موثر و سازش یافته در برابر استرس، می توان از ابتلای زنان به  افسردگی پس از زایمان  پیشگیری کرد

کلیدواژه ها: افسردگی پس از زایمان؛ استرس ادراک شده؛ سبک های مقابله با استرس

نویسندگان:

مرتضی عزیزی

لطیفه نظامی: دپارتمان روان شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران

فصلنامه اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی – دوره ۱۰، شماره ۳۷، پاییز ۱۳۹۴٫

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

0
موفقیت

موفقیت از آن شماست

راه کار های نو برای رسیدن به موفقیت
کلیک کنید
تبلیغات

محل تبلیغ شما

تبلیغات

مطالب مرتبط

ارسال دیدگاه

لطفا دیدگاهتان را مرتبط با مطلب بالا ارسال نمایید، پر کردن فیلد های ستاره دار الزامی می باشد.