فرصت‌های شغلی مناسب و رشد‌ علمی مساعد در شهرهای کوچک فراهم نیست

0
اشتراک

فرصت‌های شغلی مناسب و رشد‌ علمی مساعد در شهرهای کوچک فراهم نیست

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از رادکانا، خبر انتخاب و انتصاب محمد نورمحمدی از جوانان شایسته و کارآفرین روستای بالاجاده که در سنوات اخیر با گشایش دفتر کاریابی مجریان هدف روشن (مهر) و شرکت تعاونی گامهای موثری در جهت اشتغال جوانان منطقه برداشته است و در محافل و اجتماعات عمومی وابسته به وزارت کار و تعاون در اتحادیه کشوری خدمات عمومی فعالیت داشته و اخیرا به عنوان مدیرعامل اتحادیه خدمات عمومی منتخب شد.

از این رو برآمدیم تا در جهت آگاهی بخشی از فعالیتهای این موسسه و اتحادیه گفتگو و مصاحبه ای اختصاصی با این جوان کار آفرین داشته باشیم که به سمع و نظر شما میرساند:

جناب نورمحمدی در رسانه های منطقه خبر انتخاب جنابعالی به عنوان مدیرعامل اتحادیه دفاتر خدمات عمومی کشور خبر ساز شد.
برای آشنایی مخاطبان با این اتحادیه و فرایند خدمات رسانی آن به مردم بفرمایید؟

این اتحادیه موظف به ساماندهى نیروهاى قراردادى، شرکتى، انجام کار مشخص و پیمانى در شرکتهاى خدمات ادارى و امور عمومى میباشد. وظیفه دیگر این اتحادیه نظارت بر حُسن اجراى مصوبه یاد شده و هماهنگى بین شرکتهاى مجرى در این طرح با نهادهاى وزارتى و حکومتى است.

همچنین میتوان عنوان نمود نقش اصلی این اتحادیه، کمک به کوچک سازى منابع انسانى دولت، در حیطه و حوزه اختیارات اتحادیه است.

همچنین مقرر گردید در مراکز استان ها دفاترى جهت ارتباط شرکتها با اتحادیه و نیز امور جارى مابین شرکتها، اتحادیه و سایر سازمانها دایر گردد.

شورای عالی اداری در هشتادو ششمین جلسه مورخ ١٢/٠٣/١٣٩٣ به منظور تجدید تشکیلات دولت و کاهش نیروی انسانی آن در بخشهای خدماتی و غیر تخصصی و فراهم نمودن زمینه های واگذاری امور عمومی و خدماتی به بخش غیر دولتی بنا بر پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور تصویب نمود که کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولت حداکثر تا پایان سال ١٣٩۵مهلت دارند تا آن دسته از امور خدماتی و پشتیبانی خود را که در اجرای تصویبنامه شورای عالی اداری واگذار نکرده اند از طریق عقد قرارداد با اشخاص حقوقی به بخش غیر دولتی و یا شهرداریها واگذار نموده و پستهای سازمانی مربوط را از تشکیلات خود حذف نمایند.

دستگاهها موظفند در واگذاری امور به بخش غیر دولتی، حتی الامکان تأمین لوازم و تجهیزات را نیز به عهده طرف قرار داد گذاشته و لوازم و تجهیزات دولتی مرتبط با این امور را با رعایت ضوابط به فروش رسانند. سازمان امور اداری و استخدامی کشور نیز مسئول نظارت برحسن اجرای مصوبه است .

قرار است این اتحادیه چه خدماتی به کشور ارایه نماید؟

فعالیتهای امور ادارى، خدماتی و پشتیبانی مورد نظر مصوبه دربرگیرنده پستهای سازمانی زیر می‌‌باشد:

الف – امور ادارى
ب ـ امور نقلیه
ج ـ امور چاپ و انتشاراتد ـ امور آشپزخانهه ـ امور خدمات عمومی و تأسیساتیو _ امور انتظامى و مراقبتى _ نگهبانى اماکن ، دژبانى و حفاظت فیزیکى و محیطى.

نحوه انتخاب جنابعالی به عنوان مدیرعامل به چه صورت و روشی می باشد؟

وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعى با عنایت به مصوبه یاد شده ، از سال ١٣٩٣ اقدام به تشکیل یک اتحادیه سراسرى در حوزه ى خدمات ادارى و امور عمومى نموده است در ابتدا با شناسایی شرکتهاى برتر و فعال در این حوزه ، حدود شصت شرکت از کشور را انتخاب نمود، سپس با برگزارى جلسات متعدد ، اهداف ، چارت سازمانى ، حیطه ى وظایف و سایر امور مربوط به اتحادیه را سازماندهى و تصویب نمود، سپس با دعوت از سایر شرکتهاى فعال و نخبه در این حوزه از سراسر کشور ، جلسات و همایش هاى مربوطه برگزار گردید، با بررسی عملکرد و توانمندى شرکتها و مدیران شرکتها، بیست شرکت از سراسر کشور نمایندگان خود را جهت شرکت در انتخابات هییت مدیره معرفى نمودند،که اینجانب به عنوان موسس و ریاست هیئت مدیره شرکت تعاونى مجریان هدف روشن ( مهر ) و مدیر اجرایی موسسه مشاوره شغلى هدف روشن به اتحادیه معرفى شدم. سپس روزمه شرکتها و نمایندگان آنها در اختیار سایر نمایندگان قرار گرفت. در تاریخ ٢۵ آذر ١٣٩۵ جلسه ى پایانى و انتخابات هیئت مدیره با حضور مسئولان وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعى برگزار گردید.هفت نفر از مجموع ششصد نماینده منتخب در جلسه به هیئت مدیره راه یافتیم .در انتخابات هئیت مدیره نیز اینجانب با عنایت به کسب ٩۵ درصد آراء ماخوذه به سمت مدیر عامل اتحادیه انتخاب شدم.

این اتحادیه از لحاظ تشکیلات مدیریتی و نظارتی زیر مجموعه کدام دستگاه یا وزارت خانه میباشد؟

اتحادیه شرکتهاى خدمات ادارى و امور عمومى زیر نظر وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعى فعالیت مینماید

نقش این اتحادیه در خدمات عمومی کشور چگونه تعریف شده است؟

ایجاد تعامل ، همکارى ، همبستگى و هم افزایی بین شرکتهاى خدمات ادارى و امور عمومى با نهادهاى دولتى ، خصوصی ، ارگانها و سازمان ها، شهردارى ها و سایر مراکز مشمول قانون کار و آیین نامه استخدامى تامین اجتماعى

انجام وظایف در حدود قانون و مقررات نظام ادارى کشور، حمایت و حفظ حقوق صنفی شرکتها، ایجاد و تحکیم اصول همکاری بین شرکتهاى صنفی، تلاش برای بهبود محیط کسب و کار،  تعامل با دستگاه­ های دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی و بخش خصوصی در راستای وظایف و اختیارات خود، همچنین تلاش در راستای ارتقا کیفی خدمات رسانی شرکتها به مردم و اطلاع رسانی مناسب رسیدگی به شکایات دریافتی.

بازرسى و نظارت بر حسن اجراى قوانین کار و کارفرمایی و کارگرى تعامل با دستگاه هاى مالیاتى ، بیمه ای و نهادهاى نظارتى حکومتى نظام مند نمودن بودجه اتحادیه و سایر شرکتهاى عضو ، هماهنگ با صورتهاى مالی هر دوره  رسیدگى به امور کارفرمایی و کارگرى در حوزه اختیارات اتحادیه حضور نمایندگان اتحادیه در محاکم کارفرمایی و کارگرى ارایه گزارش هاى ادوارى به وزارت خانه و ادارات کل مطبوع.
Image result for ‫مجریان هدف روشن‬‎

جناب نورمحمدی گریزی هم به شرکت کاریابی بزنیم…

از زمان تاسیس تا کنون چه تعداد نیروی جویای کار را معرفی به کار کرده اید؟

بر اساس آمارهاى ارسالى به وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعى توسط موسسه کاریابى هدف روشن به این شرح است:

مجموع ثبت نامى در سال هاى ٩۴ و ٩۵:  ٢۴٨٩ نفر

مجموع اشتغال به کار در سال هاى ٩۴ و ٩۵: ۴٩۶ نفر

* از این تعداد مراجعین ۵٧٩ نفر جهت آزاد سازى مدارک تحصیلی دانشگاهى بوده که متقاضى شغل نبوده اند.

* در بقیه مراجعین به دفعات معرفى به شغل شده که به هر دلیلی مشغول به کار نشده اند.

(عدم قبولی کارفرما، عدم قبولی کارجو، نداشتن مسکن در تهران، عدم توانایی شغلی نسبت به مدارک تحصیلی افراد، عدم رضایت شغلى، عدم تفاهم میزان حقوق و مزایا و …)

* همچنین تعداد ٣۵١ نفر مراجعه داشتند که به دلایل مختلف مشمول دریافت شغل نبوده اند.

(دارا بودن منع استخدامى، داشتن سوء پیشینه، اعتیاد، نداشتن کارت پایان خدمت، افراد بالاى سن ۵٠ سال،معلولین،و …)

از این تعداد چند درصد به نیروهای منطقه غرب گلستان و خاصه کردکوی تعلق دارد؟

با کمال مسرت اعلام میدارم که بیش از ۶۵ ٪‏ از مراجعین به شرکت از استان هاى گلستان و مازندران بوده و بخش عظیمى از آمار اشتغال به کار شرکت ، از جوانان منطقه غرب گلستان می باشند.

مابقی مراجعین نیز از طریق نمایندگان مجلس شوراى اسلامى، مجلس خبرگان ، دفاتر ائمه جمعه، وزارت تعاون، فنى و حرفه ای ، بانکها ، شهردارى ها و … معرفی می شوند.

همچنین باستحضار هموطنان ارجمند می رسانم، “شرکت کاریابى هـدف روشــن” از اردیبهشت ١٣٩۵ با نهاد کمیته امداد امام (ره )، بهزیستی و  سه موسسه خیریه تفاهم نامه داشته و بصورت رایگان امور اشتغال عزیزان معرفى شده را پیگیرى می نماید.

علت مراجعه متقاضیان جویای کار در تهران با توجه به دوری از منطقه و زادگاه را در چی می بینید؟

در شهرهای کوچک و شهرستان‌ها فرصت‌های شغلی مناسب و رشد‌های علمی مساعد فراهم نیست و از سوی دیگر رفاه اجتماعی و اقتصادی و کسب درآمدهای مناسب در شهرهای کوچک یا شرایطش فراهم نیست یا برای آن بسترسازی نشده است.

توسعه نامتوازن مهم ترین دلیل مهاجرت جوانان به تهران جهت کسب شغل و درآمد است.

و توصیه یک کارآفرین به جوانان جویای کار؟

ایمان به خداوند متعال و اراده قوى، خود باورى و توانمند سازى ایده هاى کارآفرینى مهم ترین عامل در ایجاد یک کسب و کار است.

هر روز در خبرها متوجه می شویم که دولت بدنه منابع انسانى خود را کوچک سازى می کند در نظر داشته باشیم مشاغل دولتى و رسمى شدیدا رو به کاهش است، شرکتها و کارخانجات دولتى به بخش خصوصی واگذار می شوند و…

همیشه به جوانان عرض میکنم می توانید با اندک سرمایه موجود در محل زندگى و شهرستان، یک کسب و کار راه اندازى کرد که میتوان مخارج زندگى دو یا سه خانواده را تامین نمود.

البته ذکر این نکته ضروریست که قبل از انجام هر کارى می بایست تحقیقات لازم و مفصل انجام شود، معایب و محاسن سنجیده شود، از  تجربیات و راهنمایی پیشکسوتان و فعالان آن صنف هم حتما به نحو مقتضى استفاده کنند.

همانگونه که مستحضرید بنده در بدو تاسیس شرکت مهر از وجود اساتید خبره، مطلع و با تجربه در عرصه مدیریت، نهایت راهنمایی و مشاوره را کسب نمودم.

فرصتى دست داد تا دیگر بار از راهنمایی ها و مشاوره هاى برادر ارجمند و ارزشی خودم جناب عبدالرسول جوادى بالاجاده یاد و تشکر کنم، که به حق از سرمایه هاى پرخیر و برکت منطقه می باشند.

اعتقاد دارم براى تعالى خانواده و اشتغال مناسب میتوان در شهر و روستاى خود تلاش نمود، دولت محترم در غالب طرحهاى زود بازده کشاورزی، دامدارى ، صنایع دستى و … اهتمام ویژه اى دارد.

امید است جوانان برومند منطقه در راه اعتلاى نظام اشتغال ، کامیابی خانواده ها و در نهایت رشد و توسعه منطقه گام بردارند.

*یک سوال تخصصی :نقش رسانه ها در ایجاد فرصتهای اجتماعی چگونه است؟

آیا سورم سرا در این محیط توانست به مردم منطقه و بالاجاده خدمات ارایه نماید؟

سورم سرا هم به عنوان یک پایگاه خبرى ، تحلیلی ، مناسبتى، مذهبى وسیاسی توانسته در برهه هاى زمانى مناسب ، نقش و جایگاه خبر و خبر رسانى را در انعکاس رویدادها به عالى ترین جایگاه خود برساند. پیشتر هم شاهد درخواست هاى عموم اقشار منطقه در خصوص ادامه فعالیت این مجموعه خبرى بوده ایم.

به نظر حقیر سورم سرا چند ویژگى برجسته دارد که توانسته نیازهاى اطلاع رسانى اجتماع را مرتفع نموده و مخاطبین خود را حفظ نماید و وجه تمایزى با سایر فعالان عرصه ى خبر داشته باشد:
١_متناسب با نیاز مخاطب جهت‌دهی میشود
٢_توانسته رضایت مخاطب را جلب کند.
٣_اهداف مدیران در تولید خبر و انتخاب مطالب بجا و شایسته بوده است
۴_محتواى مطالب آن در عرصه‌ای رقابتی به مخاطب عرضه می‌شود.
۵_ واقع گرا بوده به همین جهت دارای اثرگذاری بیشترى است( بخصوص مطالب تحلیلى در ایام انتخابات)
۶_از روشهاى مناسب برای انتقال پیام استفاده می شود
٧_ با حضور در شبکه هاى اجتماعى ، دسترسی مخاطبان به مطالب و اخبار را سهل و آسان نموده است.

تشکر صمیمانه از وقتی که در اختیار این سامانه و مخاطبان ما در جهت تنویر بعضی موارد که سوال مخاطبین ما هم بود ، قرار دارید.

پیروز و پایدار باشید.

0
موفقیت

موفقیت از آن شماست

راه کار های نو برای رسیدن به موفقیت
کلیک کنید
تبلیغات

محل تبلیغ شما

تبلیغات

مطالب مرتبط

ارسال دیدگاه

لطفا دیدگاهتان را مرتبط با مطلب بالا ارسال نمایید، پر کردن فیلد های ستاره دار الزامی می باشد.