گروه: مسافرت
تاریخ: ۱۷:۵۸ :: ۱۳۹۶/۰۹/۰۹
۹۷ شهروند خوزستانی در پنجسال موخر در کانالهای آبیاری غرق شدند

وی اضافه کرد:اکثر این اتفاقات غرق شدگی به دلیل استفاده اهالی روستاها از جاده های غیر نرمال و ناایمن حاشیه کانالهای آبیاری کشاورزی رخ داده هست.شبه دنبال کرد:استان خوزستان دارای پنج هزار و ۶۰۰ کیلومتر ساحل رودخانه کلیدی ، چهار هزار و ۳۵۰ هزار کیلومتر مسیل و رودخانه فرعی و دارای ۲۰ هزار کیلومتر مسیل،یکهزار […]

وی اضافه کرد:اکثر این اتفاقات غرق شدگی به دلیل استفاده اهالی روستاها از جاده های غیر نرمال و ناایمن حاشیه کانالهای آبیاری کشاورزی رخ داده هست.
شبه دنبال کرد:استان خوزستان دارای پنج هزار و ۶۰۰ کیلومتر ساحل رودخانه کلیدی ، چهار هزار و ۳۵۰ هزار کیلومتر مسیل و رودخانه فرعی و دارای ۲۰ هزار کیلومتر مسیل،یکهزار و ۳۷ کیلومتر طول ساحل تالاب و ۳۰۰ کیلومتر ساحل دریا خواهد بود.
شبه با اظهار اینکه ۳۲ هزار و ۳۲۸ کیلومتر ساحل در استان خوزستان وجود دارد اضافه کرد:پنج رودخانه استان خوزستان از ۳۶ شهر این استان گذر می کنند که طول رودخانه در طریق شهرهای استان ۲۱۱ کیلومتر خواهد بود .

وی گفت:در طی سالهای ۹۰ تا ۹۵ تعداد غرق شدگان در آبهای استان خوزستان سیر نزولی داشته هست که ۲۸٫۵ ۵ درصد این غرق ده ها مرتبط به رودخانه ها بوده ۱۹٫۸ ۲ ۲ درصد غرق شده ها مرتبط به استخرها ،۹٫۳ ۷ ۵ ۹ ۹ درصد اتفاقات غرق شدگی در خوزستان در سایر آبها رخ داده هست.
وی دنبال کرد:از سال ۸۸ تا هم حالا یکهزار و ۳۴ نفر در استان خوزستان غرق گردیدند که بیشترین آمار مرتبط به غرق شدن در رودخانه هاست.

شبه اضافه کرد:در استان خوزستان ۵۰ هزار هکتار شبکه پیشرفته و نیمه پیشرفته آبیاری در پنج شرکت بهره برداری اداره می شوند و۱۳ سد انحرافی و تنظیمی در استان خوزستان وجود دارد.

۷۲۷۸/۶۰۶۸
خبرنگار:رقیه کردی-انتشار:محمدعلی فریدپناه