تاریخ: ۱۵:۴۶ :: ۱۳۹۶/۰۸/۲۴
۶۲ کارگاه تعلیمی زیست محدودهی در روستاهای قزوین برگزار شد

سیاوش شمسی پور  در صحبت با خبرنگار راهنمای سفر من عنوان کرد: به منظور ترویج و اشاعه فرهنگ محدوده زیستی در بین گروه های متفاوت هدف، اداره کل مراقبت محدوده زیست استان قزوین برای همه سنین واقشار متفاوت جامعه و متناسب با روحیات اشخاص تعلیم های متفاوتی عرضه گردید. شمسی پور عنوان کرد: برای نونهالان […]

سیاوش شمسی پور  در صحبت با خبرنگار راهنمای سفر من عنوان کرد: به منظور ترویج و اشاعه فرهنگ محدوده زیستی در بین گروه های متفاوت هدف، اداره کل مراقبت محدوده زیست استان قزوین برای همه سنین واقشار متفاوت جامعه و متناسب با روحیات اشخاص تعلیم های متفاوتی عرضه گردید.

شمسی پور عنوان کرد: برای نونهالان وکودکان در ۲۲مهدکوک از طریق کارشناسان حوزه محدوده طبیعی و محدوده آدمی و محدوده بانان برنامه تعلیمی عرضه گردید.

مدیرکل مراقبت محدوده زیست استان قزوین در مورد تعلیم جوامع جایی و روستایی نیز عنوان کرد: ۶۲آموزش متناسب با شرایط روز، در همه روستاهای شهرستانهای استان قزوین در شش ماهه ابتدای سال جاری برگزار گردید.

شمسی پور عنوان کرد:همچنین ۱۶مورد پاکسازی در مکان ها متفاوت استان در مناسبت های متفاوت زیست محدودهی با حاضر بودن مدیران و اعضای ارگان های مردم نهاد انجام گردید.

مدیرکل مراقبت محدوده زیست استان قزوین در انتهاء عنوان کرد: امیدواریم بتوانیم با این تعلیم ها و برنامه ها مبحث محدوده زیست را به یک اعتبار آدمی مبدل کنیم و مراقبت از محدوده زیست مبدل به فرهنگ شده و این امانت الهی را به مطلوبی به نسل آینده تحویل دهیم.

این مطلبو از دست ندید!  پختن پیتزا در ۲ دقیقه با اجاق گاز هوشمند