تاریخ: ۱۸:۲۷ :: ۱۳۹۶/۰۹/۰۹
۵۷ درصد جمعیت استان کرمان در محیط گسل ها زندگانی می کنند

رودری به علل چرایی ارزش شهرها پرداخت و گفته بود: برپایه حدس های صورات گرفته، جمعیت شهری ۶۰ درصد جمعیت دنیا را در سال ۲۰۳۰ تشکیل خواهند داد که در این راستا ما در استان کرمان تقریبا ۱۰۰ سال نسبت به کشورهای پیشرفت یافته عقب هستیم. رییس ارگان اداره و برنامه ریزی استان کرمان با […]

رودری به علل چرایی ارزش شهرها پرداخت و گفته بود: برپایه حدس های صورات گرفته، جمعیت شهری ۶۰ درصد جمعیت دنیا را در سال ۲۰۳۰ تشکیل خواهند داد که در این راستا ما در استان کرمان تقریبا ۱۰۰ سال نسبت به کشورهای پیشرفت یافته عقب هستیم.

رییس ارگان اداره و برنامه ریزی استان کرمان با اشاره به اینکه ۵۹ درصد جمعیت استان کرمان در شهرها ساکن می باشند، گفت: در سال ۱۳۳۵ حدود ۱۷ درصد جمعیت استان شهرنشین بوده اند، به طوری که در سال ۶۵، ۲۲ شهر و  698 هزار نفر جمعیت شهری داشتیم، که این رقم الان به ۶۰ درصد جمعیت استان دست یافته هست.

۵

رییس ارگان اداره و برنامه ریزی استان زلزله را یکی از مسایل ارزشمند در شهرنشینی و پیشرفت استان کرمان برشمرد و گفت: از ۷۰ شهر استان کرمان، ۲۱ شهر یعنی اکثر از ۵۷ درصد جمعیت استان در محیط گسل قرار دارند بنابراین استحکام بناها در این محل ها از ارزش زیاد بسیاری بهره مند هست.

رودری با اشاره به وجود  505 هزار واحد مسکونی شهری برپایه سرشماری سال۹۵ در استان کرمان گفت: برپایه سرشماری های صورت گرفته  در منطقه های شهری استان ۲۰ درصد واحدهای مسکونی استان آپارتمانی و مابقی غیر آیارتمانی می باشند که ۴۹ درصد بصورت اسکلت فلزی و بتن آرمه و ۵۱ درصد سایر شیوه های ساخت هست.

وی در ادامه با اظهار اینکه تاب آوری شهری یک امر میان بخشی هست، گفت: عوامل اقتصادی یکی از با اهمیت ترین مباحثی هست که در پیشرفت پیوسته شهری مطرح خواهد گردید که در استان کرمان ۵۶ درصد شغل ها حوزه شهری در حوزه خدمات، ۳۲ درصد در حوزه صنعت و معدن و ۱۲ درصد کشاورزی هست.

این مطلبو از دست ندید!  ارزش مراجع طبیعی در آیات وحی/ مسیولیت مشترک آدم ها در مراقبت از مواهب الهی

رییس ارگان اداره و برنامه ریزی استان کرمان با بین اینکه  درآمد سرانه با اهمیت ترین پارامتر معیشت و اقتصاد در جوامع روستایی و شهری هست، گفت: متوسط درآمدخانوارهای شهری استان کرمان ۲۰ میلیون تومان هست که متوسط این رقم در کشور در حدود ۲۸ میلیون تومان در سال هست که از این حیث کرمان در رده سی و یکم کشور قرار دارد.

وی با اشاره به هزینه های خانواده های شهری در استان کرمان اشاره و فزود: در راستای هزینه خانوارهای شهری نیز استان کرمان رده سی و یکم کشوری را به خود تعلق داده، درکنار آنکه ضروری هست بیان کرد که اکثر از ۱۱ درصد خانوارهای منطقه های شهری استان تحت پوشش ارگان های پشتیبانیی خواهد بود که این رقم اکثر از ۶۰ هزار خانوار هست.

رودری با اشاره به بیکاران حوزه شهری در استان کرمان نیز گفت: برپایه سرشماری نقوس و خانه در سال ۹۵، تعدادبیکاران حوزه شهری استان کرمان ۷۴ هزار نفر هست درکنار آنکه قیمت همکاری شهرهای استان ۳۷ درصد هست.

رییس ارگان اداره و برنامه ریزی استان کرمان در انتهاء درکنار تعریف نحوه خرج کرد مردم نواحی شهری در استان کرمان گفت: برپایه ارزیابی های صورت گرفته از کل درآمد مردم نواحی شهری در استان کرمان، ۲۸٫۱ ۵ ۳۸
انتهای پیام