تاریخ: ۲۲:۰۸ :: ۱۳۹۶/۰۹/۰۹
۳۵ درصد از صادرات غیرنفتی کشور قسمت استان بوشهر است

سید حسین حسینی محمدی پنجشنبه شب در حاشیه تیم پیشرفت صادرات غیرنفتی استان بوشهرگفت و گو با ایرنا اضافه کرد: پیشرفت صادرات غیر نفتی مورد دقت مخصوص دولت قرار گرفته که در این راستا استان بوشهر نیز قسمت قابل دقتی از صادرات غیرنفتی را به خود تعلق دهد. حسینی محمدی اضافه کرد: سال قبل در […]

سید حسین حسینی محمدی پنجشنبه شب در حاشیه تیم پیشرفت صادرات غیرنفتی استان بوشهرگفت و گو با ایرنا اضافه کرد: پیشرفت صادرات غیر نفتی مورد دقت مخصوص دولت قرار گرفته که در این راستا استان بوشهر نیز قسمت قابل دقتی از صادرات غیرنفتی را به خود تعلق دهد.

حسینی محمدی اضافه کرد: سال قبل در استان بوشهر حدود ۱۴ هزار تن میگو پرورشی برداشت گردید که برای رونق تولید این قسمت ضروری هست زمینه صادرات آن ساده سازی گردد.
وی اضافه کرد: در مبحث صادرات به قطر یکی از بسترهای ضروری پایانه صادرات موادمعدنی هست که ضروری هست جریان تحقق این ارزشمند تسریع یابد.

وی متذکر گردید: استان بوشهر در سال های ۹۵ و ۹۶ سه صادر کننده مثال ملی داشت که امید داریم این رقم افزایش و شاهد حضور صادر کننده ممتاز ملی در این رنکینگ باشیم.
۷۲۱۲/ ۶۰۴۵**خبرنگار: عبدالصمد شهریاری**انتشار دهنده:اکبر اقبال مجرد