تاریخ: ۱۴:۲۶ :: ۱۳۹۶/۰۹/۱۶
۲ میلیارد نفر در دنیا گرسنگی مخفی دارند

وی عنوان کرد: امنیت غذایی به ابعاد تهیه احتیاج ریز مغذی ها و درشت مغذی ها در سطح سلول با صورتی استطاعت پذیر و از طریق مراجع غذایی پیوسته، سالم و باکیفیت تاکید دارد.وی اضافه کرد: در جهان امروز حدود ۹۰۰ میلیون نفر از گرسنگی ظاهری و نا امنی غذایی معلوم و نزدیک به دو […]

وی عنوان کرد: امنیت غذایی به ابعاد تهیه احتیاج ریز مغذی ها و درشت مغذی ها در سطح سلول با صورتی استطاعت پذیر و از طریق مراجع غذایی پیوسته، سالم و باکیفیت تاکید دارد.
وی اضافه کرد: در جهان امروز حدود ۹۰۰ میلیون نفر از گرسنگی ظاهری و نا امنی غذایی معلوم و نزدیک به دو میلیارد نفر از گرسنگی مخفی به سبب فقدان تهیه ریز مغذی ها در سطح سلول رنج می برند.

وی دنبال کرد: بی عدالتی در توزیع مواد غذایی در جهان، پیروی از الگوهای ناسالم غذایی و تغذیه ای (مصرف زیاد قند، نمک و چربی، استفاده کم سبزی و میوه) و ضایعات قایل ملاحظه مواد غذایی شرایطی را به وجود آورده هست که قسمت عمده ای از جمعیت جهانی را در شرایط ناامنی غذایی قرار داده هست.
وی عنوان کرد: امنیت غذایی در معنا حقیقی، عدالت در توزیع مواد غذایی و کاهش ضایعات آن مبحث زیاد ارزشمندی هست که سال کنونی نیز سازمان بهداشت جهانی با شعار دگرگونی آینده کوچ: سرمایه گذاری در امنیت غذایی و پیشرفت روستایی به آن توجه کرده هست.
وی اضافه کرد: مساله امنیت غذایی بر جوامع روستایی و کوچ از روستاها نیز تاثیر دارد، مبحثی که بی شک اختلال در تولید مواد غذایی از یک سو و افزایش نا امنی غذایی در شهرها را از سمت دیگر به دنبال دارد.
تا با برنامه ریزی دقیق از مسیر اصلاح الگوی کشت فرآورده ها کشاورزی زمینه را برای اصلاح الگوهای غذایی و تغذیه ای جامعه فراهم کرد.
رئیس انستیتو تغذیه و صنعت ها غذایی وزارت بهداشت اضافه کرد: توجه به الگوهای کشت و فرآورده ها متناسب با مراجع آبی و ترویج الگوی غذایی سالم و پیوسته یا متناسب با این شرایط از اولویت های ارزشمند در این زمینه هست.
خبرنگار: افشین شاعری** ناشر: مریم برزآبادی
اجتمام ۳۰۶۳ ** ۱۴۱۸