گروه: شغل
تاریخ: ۱۸:۳۲ :: ۱۳۹۵/۱۱/۱۲
۲۱۷ اتحادیه و تعاونی جدید ثبت شد

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از خبرگزاری مهر، بر اساس گزارشات سامانه جامع آمارهای ثبتی تعاون، در دی ماه سال جاری تعداد ۲۱۵ تعاونی و ۲ اتحادیه در کل کشور به ثبت رسیده است که تعداد کل اعضاء تعاونی‌ها ۴۴۱۳ نفر، تعداد فرصت شغلی ۳۲۲۸ نفر و سرمایه اولیه حدود ۳۵ میلیارد ریال […]

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از خبرگزاری مهر، بر اساس گزارشات سامانه جامع آمارهای ثبتی تعاون، در دی ماه سال جاری تعداد ۲۱۵ تعاونی و ۲ اتحادیه در کل کشور به ثبت رسیده است که تعداد کل اعضاء تعاونی‌ها ۴۴۱۳ نفر، تعداد فرصت شغلی ۳۲۲۸ نفر و سرمایه اولیه حدود ۳۵ میلیارد ریال است. متوسط تعداد اعضاء و فرصت شغلی مربوط به این تعاونی‌ها به ترتیب ۲۱ و ۱۵ نفر است.

همچنین بیشترین تعداد تعاونی ثبت شده به استانهای فارس، خراسان رضوی و خوزستان به ترتیب با تعداد ۲۶، ۲۶، و ۱۷ تعاونی تعلق دارد. در استان مرکزی نیز در این ماه هیچ تعاونی به ثبت نرسیده است. بیشترین تعداد تعاونی‌های ثبت شده به ترتیب در فعالیت‌های کشاورزی و صنعت با ۶۷ و ۵۷ واحد هستند.

بر اساس این گزارش، تعاونی‌های فعالیت های ساختمان و کشاورزی به ترتیب با ۱۱۷۳ و ۱۰۷۷ نفر دارای بیشترین اعضا هستند.

همچنین بیشترین فرصت شغلی به ترتیب مربوط به تعاونی‌های فعالیت های کشاورزی و صنعت به ترتیب با ۱۰۴۶و ۷۲۵ نفر است.

مقایسه عملکرد ماه دی ۱۳۹۵ نسبت به آذر۱۳۹۵  نشان می‌دهد تعداد تعاونی‌های ثبت شده در دی ماه سال جاری ( ۲۱۵ واحد) در مقایسه با ماه گذشته ( ۲۰۷ واحد)، افزایشی معادل ۴ درصد دارد و تعداد اعضاء و تعداد فرصت شغلی به ترتیب کاهشی معادل ۴۶ درصد و ۷درصد را به همراه دارند.

مقایسه عملکرد ماه دی ۱۳۹۵ نسبت به ماه دی ۱۳۹۴ نشان می دهد، تعداد تعاونی‌های ثبت شده در دی ماه سال جاری ( ۲۱۵ واحد) در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل ( ۴۴۲ واحد)، کاهشی معادل ۵۱ درصد دارد که این میزان برای تعداد اعضاء و تعداد فرصت شغلی به ترتیب کاهشی معادل ۵۸ درصد و ۵۳ درصد را به همراه دارد.

لازم به ذکر است ویژگی‌های تفصیلی تمام تعاونی‌های ثبت شده کشور در دی ماه سال ۱۳۹۵ توسط تمام کاربران ستادی و استانی که برایشان کاربری تعریف شده است قابل دسترسی است.