گروه: شغل
تاریخ: ۱۸:۳۲ :: ۱۳۹۵/۱۱/۱۲
۲۱۷ اتحادیه و تعاونی جدید ثبت شد

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از خبرگزاری مهر، بر اساس گزارشات سامانه جامع آمارهای ثبتی تعاون، در دی ماه سال جاری تعداد ۲۱۵ تعاونی و ۲ اتحادیه در کل کشور به ثبت رسیده است که تعداد کل اعضاء تعاونی‌ها ۴۴۱۳ نفر، تعداد فرصت شغلی ۳۲۲۸ نفر و سرمایه اولیه حدود ۳۵ میلیارد ریال […]

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از خبرگزاری مهر، بر اساس گزارشات سامانه جامع آمارهای ثبتی تعاون، در دی ماه سال جاری تعداد ۲۱۵ تعاونی و ۲ اتحادیه در کل کشور به ثبت رسیده است که تعداد کل اعضاء تعاونی‌ها ۴۴۱۳ نفر، تعداد فرصت شغلی ۳۲۲۸ نفر و سرمایه اولیه حدود ۳۵ میلیارد ریال است. متوسط تعداد اعضاء و فرصت شغلی مربوط به این تعاونی‌ها به ترتیب ۲۱ و ۱۵ نفر است.

همچنین بیشترین تعداد تعاونی ثبت شده به استانهای فارس، خراسان رضوی و خوزستان به ترتیب با تعداد ۲۶، ۲۶، و ۱۷ تعاونی تعلق دارد. در استان مرکزی نیز در این ماه هیچ تعاونی به ثبت نرسیده است. بیشترین تعداد تعاونی‌های ثبت شده به ترتیب در فعالیت‌های کشاورزی و صنعت با ۶۷ و ۵۷ واحد هستند.

بر اساس این گزارش، تعاونی‌های فعالیت های ساختمان و کشاورزی به ترتیب با ۱۱۷۳ و ۱۰۷۷ نفر دارای بیشترین اعضا هستند.

همچنین بیشترین فرصت شغلی به ترتیب مربوط به تعاونی‌های فعالیت های کشاورزی و صنعت به ترتیب با ۱۰۴۶و ۷۲۵ نفر است.

این مطلبو از دست ندید!  مجلس عوام انگلستان به برگزیت رأی مثبت داد

مقایسه عملکرد ماه دی ۱۳۹۵ نسبت به آذر۱۳۹۵  نشان می‌دهد تعداد تعاونی‌های ثبت شده در دی ماه سال جاری ( ۲۱۵ واحد) در مقایسه با ماه گذشته ( ۲۰۷ واحد)، افزایشی معادل ۴ درصد دارد و تعداد اعضاء و تعداد فرصت شغلی به ترتیب کاهشی معادل ۴۶ درصد و ۷درصد را به همراه دارند.

مقایسه عملکرد ماه دی ۱۳۹۵ نسبت به ماه دی ۱۳۹۴ نشان می دهد، تعداد تعاونی‌های ثبت شده در دی ماه سال جاری ( ۲۱۵ واحد) در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل ( ۴۴۲ واحد)، کاهشی معادل ۵۱ درصد دارد که این میزان برای تعداد اعضاء و تعداد فرصت شغلی به ترتیب کاهشی معادل ۵۸ درصد و ۵۳ درصد را به همراه دارد.

لازم به ذکر است ویژگی‌های تفصیلی تمام تعاونی‌های ثبت شده کشور در دی ماه سال ۱۳۹۵ توسط تمام کاربران ستادی و استانی که برایشان کاربری تعریف شده است قابل دسترسی است.