گروه: اخبار
تاریخ: ۲۲:۲۲ :: ۱۳۹۶/۰۹/۰۹
یادگار امام: احکام دادگاه ها ضروری هست قابل حدس باشد

وی با اظهار اینکه ضروری هست مقطع ها متفاوت حیات آیت الله موسوی اردبیلی را مورد بحث قرار داد، گفت: زندگانی وی در اردبیل، شهر قم و نجف و تهران بحث های فراوانی دارد. پس از حضرت امام خمینی به شهر قم مراجعه کردند و به کار در دانشگاه مفید مشغول گردیدند. یادگار امام با […]

وی با اظهار اینکه ضروری هست مقطع ها متفاوت حیات آیت الله موسوی اردبیلی را مورد بحث قرار داد، گفت: زندگانی وی در اردبیل، شهر قم و نجف و تهران بحث های فراوانی دارد. پس از حضرت امام خمینی به شهر قم مراجعه کردند و به کار در دانشگاه مفید مشغول گردیدند.

یادگار امام با تاکید بر اینکه با اهمیت ترین وجه زندگانی آیت الله موسوی اردبیلی که بیشترین تاثیر  را در زندگانی ما  دارد حضور وی در قوه قضاییه هست، گفت: چندان به بحث فلسفه قضا نمی پردازیم. ولی از دیدگاه آیت الله موسوی اردبیلی دستگاه قضایی صرفا متصدی اعمال عدالت در جامعه نیست. اعمال عدالت وظیفه مجموعه قضایی هست، ولی صرفا وظیفه اش نیست. آ

هم ضروری هست عدالت را جاری کرد و هم ضروری هست به نوع ای این کار را کرد که مردم قانع شوند؛ آن چیزی که اجرا می گردد عدالت هست.

یادگار امام تاکید کرد: وظیفه متصدیان امر قضا این هست که به نوع ای عمل کنند که مردم حکم را قبول کنند فلسفه ایجاد هیات منصفه همین هست. این امر ارزشمندی هست که حکم دادگاه قابل حدس باشد آیین دادرسی برای این هست که حکم قابل حدس باشد اگر در دادگاهی باشی که ندانی چه می گردد، پسندیده نیست.

 

سیدحسن خمینی افزود: نظام قضایی در دید آیت اله موسوی اردبیلی بر این هست که آیین دادرسی اجراء گردد. حضرت امام در فرمان هشت ماده ای هم به این اشاره دارد. یکی از نقاط زندگانی امام سندی هست که منتشر نشده هست. ابوی من از نشستی مکتوبی دارد که طبق آن قاضی نزد امام آمده می گوید از کسی شنودی کردیم و چیزی پیدا نمودیم، امام می گوید این ها که می گویید نوار هست ارزش ندارد ولی آن فرد زیر بار نمی رود و می گوید من به فلانی و فلانی گفتم. مطابق گزارش ابوی ما امام آنقدر  عصبی گردید که دستانش لرزید گفت حق این کار را نداشتید او باز زیر بار نمی رود. امام می گوید فرمان دارید این شنود را امحا کنید. ابوی می گوید آنقدری که این شخص در آن نشست به امام فحش کرد بنی صدر نکرد. ابوی ما درج کرد آن فرد آمده بود امام را سکته دهد آن فرد بعدا مشغول خدمت گردید و تا وقت بازنشستگی مشغول کار بود.

سیدحسن خمینی تاکید کرد: نکته بعدی این هست که اگر احکام قابل حدس باشد توان داریم جامعه را قانع کردن کنیم.

یادگار امام گفت: دومین نکته از زندگانی آیت الله موسوی  اردبیلی این هست که وی معتقد بود، دستگاه قضایی حکم بین سمت دعوا هست. دادگاه متشکل بود و قاضی قضاوت کرد.

یادگار امام با تاکید بر اینکه آقای موسوی اردبیلی در مرحله معاصر از شخصیت های به اسم ما بود، گفت: سال سابق دو رحلت سنگین بر جامعه ما وارد گردید ، درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی و آیت الله اردبیلی.