تاریخ: ۱۳:۵۳ :: ۱۳۹۶/۰۸/۲۴

آ آخرین خبر: علیرضا عسکریان، گوینده خبر با انتشار یافتن این تصویر در اینستاگرامش درج کرد: درود ترخیص از کلینیک و انجام آزمایش خواب همراه با مشکلات حاد تنفسی و آپنه گردیدید. این مطلبو از دست ندید!  زبان قصه، زبانی هست برگرفته از فطرت آدم ها و دوست داشتن قصه ها

آ آخرین خبر: علیرضا عسکریان، گوینده خبر با انتشار یافتن این تصویر در اینستاگرامش درج کرد: درود ترخیص از کلینیک و انجام آزمایش خواب همراه با مشکلات حاد تنفسی و آپنه گردیدید.

گوینده خبر  روی تخت بیمارستان

این مطلبو از دست ندید!  طبیعت زیبای "خمام" + عکس ها