تاریخ: ۱۳:۵۸ :: ۱۳۹۶/۰۸/۲۴
گول ظاهر تمیز حوله ها را نخورید!

سرویس کم وزن زندگانی فردا: حوله حمام می‌تواند همچون یک زمین پروراندن باکتری، قارچ، سلول‌های مرده پوست، بزاق و ترشحات ادراری و مقعدی باشد و بسیاری از نوع ها میکروب‌هایی را در خود جا داده باشد که چنین حوله‌ای وقتی طولانی در حمام یا حتی اتاقتان آویزان بوده هست.     حوله ظاهراً تمیزی که […]

سرویس کم وزن زندگانی فردا: حوله حمام می‌تواند همچون یک زمین پروراندن باکتری، قارچ، سلول‌های مرده پوست، بزاق و ترشحات ادراری و مقعدی باشد و بسیاری از نوع ها میکروب‌هایی را در خود جا داده باشد که چنین حوله‌ای وقتی طولانی در حمام یا حتی اتاقتان آویزان بوده هست.

گول ظاهر تمیز حوله‌ها را نخورید! 

  حوله ظاهراً تمیزی که در حمام از آن بکارگیری می‌کنید محتمل هست در اصل کثیف و مشکل زا باشد اگر بدون شست‌وشوی مجدد آن پس از آخرین بکارگیری، خود را با آن خشک کنید.

از انجایی که بسیاری از میکروب‌های موجود روی حوله شما محتمل هست به نظر به بدنتان لطمهی نرسانند، به هر حال وجود دارند و با بکارگیری از حوله به بدنتان جابه جا شده، احتمالاً بسرعت هم روی آن تکثیر می‌شوند.

..

این البته بر فرض آن هست که حوله حمام را پس از خشک کردن خودتان، در مکانی آویزان کنید که در فراروی هوا کاملا خشک شود؛ تیرنو اضافه می‌کند: «حوله مرطوب مکان مطلوبی برای رشد باکتری‌ها و قارچ‌هاست».

او می‌گوید: «اگر کمی بو از حوله به مشامتان رسید هم ضروری هست بدانید که هر جا بویی وجود دارد نشانگر آن هست که میکروب‌هایی در حال رشدند؛ پس ضروری هست پیش از بکارگیری شسته شود». حوله‌های حمام و دستشویی،‌ زمین حاصلخیز و ایده‌آل برای میکروب‌ها و شامل بسیاری از شرایط مورد احتیاج برای حیاتشان می باشند: آب یا رطوبت شایسته، گرمای ضروری، اکسیژن، مواد غذایی (مثل سلول‌های جداشده پوست) و pH خنثی.

وقتی رطوبت بدنتان را با حوله خشک می‌کنید، هم آب و هم میکروب‌ها و سایر ترشحات همچون بقایای سلول‌های مرده پوست از سطح بدنتان به حوله جابه جا شده و در آن مستقر می‌شوند.

به گفته تیرنو، به دشواری می‌توان عنوان کرد میکروب‌هایی که روی حوله رشد می‌کنند مضرند زیرا اغلب میکروب‌ها در محدوده منزل پرخطر نیستند ولی اگر حوله مخصوص مبدل به حوله اشتراکی گردد، احتمال این‌که حجم بالقوه‌ای برای ارتباط بدن شما با میکروارگانیسم‌هایی ناآشنا با بدن شما همچون «استافیلوکوکوس اورئوس» فراهم گردد که احتمالا منتج به بروز جوش، تاول و یا عفونت خواهد گردید. در بکارگیری از حوله‌های حمام و دستشویی زیاد محتاط باشید و آگاهانه مشی کنید.