گروه: شغل
تاریخ: ۱۸:۳۸ :: ۱۳۹۶/۰۹/۲۶
گزارش تصویری از نمایش الیورتوئیست

خبرگزاری ایسنا: نمایش موزیکال الیور توئیست به کارگردانی حسین پارسایی و بازی هوتن شیکیبا، نوید محمدزاده، مهناز افشار و آتیلا پسیانی در تالار اتخاد به اجرا درآمد.                  

خبرگزاری ایسنا: نمایش موزیکال الیور توئیست به کارگردانی حسین پارسایی و بازی هوتن شیکیبا، نوید محمدزاده، مهناز افشار و آتیلا پسیانی در تالار اتخاد به اجرا درآمد.  گزارش تصویری از نمایش الیور توئیست  گزارش تصویری از نمایش الیور توئیست  گزارش تصویری از نمایش الیور توئیست  گزارش تصویری از نمایش الیور توئیست گزارش تصویری از نمایش الیور توئیست 
گزارش تصویری از نمایش الیور توئیست گزارش تصویری از نمایش الیور توئیست گزارش تصویری از نمایش الیور توئیست
 گزارش تصویری از نمایش الیور توئیست  گزارش تصویری از نمایش الیور توئیست  گزارش تصویری از نمایش الیور توئیست