گروه: مسافرت
تاریخ: ۲۱:۴۱ :: ۱۳۹۶/۰۹/۰۳

* * * * طبق آمار بانک مرکزی، در ۴ ساله دولت یازدهم (۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵) مجموعا ۷۷ میلیون و ۳۴۷ هزار تن فرآورده ها کشاورزی به کشور وارد شده هست.این در حالی هست که دولت دهم در ۴ سال عمر خود حدود ۹ میلیون تن فرآورده ها کشاورزی کمتری وارد کشور کرد. در فاصله […]

*
*
* * طبق آمار بانک مرکزی، در ۴ ساله دولت یازدهم (۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵) مجموعا ۷۷ میلیون و ۳۴۷ هزار تن فرآورده ها کشاورزی به کشور وارد شده هست.این در حالی هست که دولت دهم در ۴ سال عمر خود حدود ۹ میلیون تن فرآورده ها کشاورزی کمتری وارد کشور کرد. در فاصله سال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱ مجموعا ۶۸ میلیون و ۵۳۲ هزار تن فرآورده ها کشاورزی به کشور وارد شده بود. بر این اساس، واردات فرآورده ها کشاورزی در دولت یازدهم نسبت به دولت دهم ۱۳ درصد زیادتر شده هست.گزارش بانک مرکزی نشان می دهد دولت یازدهم نسبت به دولت نهم، نیز ۵۳ درصد فرآورده ها کشاورزی زیادتری وارد کشور کرده هست. در ۴ سال دولت نهم ۵۰ میلیون و ۵۶۵ هزار تن فرآورده ها کشاورزی به کشور وارد شده بود.بدین ترتیب دولت های نهم و دهم به طور میانگین ۵۹ میلیون و ۵۴۸ هزار تن فرآورده ها کشاورزی به کشور وارد کردند که این رقم در دولت یازدهم با رشد ۳۰ درصدی به ۷۷ میلیون و ۳۴۷ هزار تن رسید. آ آمارهای فصلی بانک مرکزی هم مؤید رشد چشمگیر واردات فرآورده ها کشاورزی به کشور در دولت یازدهم هست. به طوری که در فصل های اول و دوم سال ۱۳۹۲ که دولت دهم سر کار بود و تاکنون دولت یازدهم شکل نگرفته بود، به ترتیب ۳۷۴۰ و ۳۴۷۱ هزار تن فرآورده ها کشاورزی به کشور وارد گردید ولی در فصل سوم که دولت یازدهم اداره را به دست گرفت واردات فرآورده ها کشاورزی به ۴۹۰۳ هزار تن افزایش پیدا کرد و در فصل چهارم همان سال هم به ۶۳۰۰ هزارتن رسید.
*
* * مدیرعامل بانک خانه عنوان کرد: تا هم حالا ۴۰ هزار میلیارد تومان از اقساط خانه مهر بازگشته هست. محمدهاشم بت شکن در عنوان کرد وگو با فارس، در جواب به این سؤال که بازپرداخت وام خانه مهر به چه میزان دست یافته هست و از این وصولی ها چه میزان به بانک خانه بازگشته هست، عنوان کرد: بانک خانه تا هم حالا ۴۰ هزار میلیارد تومان از وام خانه مهر را فروش اقساطی کرده هست و اقساط هم به تدریج در حال وصول هست. وی اضافه کرد: وصولی اقساط خانه مهر سالانه ۳۵۰۰ تا ۴ میلیارد تومان هست.