تاریخ: ۱۴:۱۳ :: ۱۳۹۶/۰۸/۲۴

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از بندرعباس، به از کمینه بیشینه دمای هوای امروز  شهرهای متفاوت استان هرمزگان به توصیف زیر هست.

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از بندرعباس، به از کمینه بیشینه دمای هوای امروز  شهرهای متفاوت استان هرمزگان به توصیف زیر هست.

کمینه و بیشینه دمای هوای هرمزگان 24 آبان ماه 96

کمینه و بیشینه دمای هوای هرمزگان 24 آبان ماه 96