تاریخ: ۱۲:۱۱ :: ۱۳۹۷/۰۶/۲۱
کتاب دوم و سوم «رساله ای در مورد طبیعت آدمی» چاپ گردید

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، کتاب «رساله‌ای در مورد طبیعت آدمی» نوشته دیوید هیوم جدیدا با ترجمه جلال پیکانی توسط نشر ققنوس منتشر و راهی بازار نشر شده هست. این عنوانِ چاپ گشته، دربرگیرنده کتاب‌های دوم و سوم این فیلسوف در رساله‌ای در مورد طبیعت آدمی هست که […]

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، کتاب «رساله‌ای در مورد طبیعت آدمی» نوشته دیوید هیوم جدیدا با ترجمه جلال پیکانی توسط نشر ققنوس منتشر و راهی بازار نشر شده هست. این عنوانِ چاپ گشته، دربرگیرنده کتاب‌های دوم و سوم این فیلسوف در رساله‌ای در مورد طبیعت آدمی هست که ترجمه جلد اولش با عنوان «رساله‌ای در مورد طبیعت آدمی: کتاب اول درباب فهم» سال ۹۵ به قلم همین مترجم و توسط همین ناشر چاپ گردید.

دیوید هیوم معتقد هست تمامی علوم کم و بیش با طبیعت آدمی مربوط اند و هرقدر هم به ظاهر از طبیعت آدمی دور باشند، سر انجام امر از این یا آن مسیر به آن بر می‌گردند. حتی ریاضیات، فلسفه طبیعی و دین طبیعی تا اندازه‌ای به علم شناخت طبیعت آدم مربوط می‌شوند، چون که شناختن آدم، بنیاد این علوم هست و بر مبنای توانایی‌ها و قوای انسان‌ها داوری می‌شود.

نسخه کلیدی کتاب اول، در سال ۲۰۰۳ چاپ گشته بود و اکنون کتاب‌های دوم و سوم دیوید هیوم در قالب یک جلد ترجمه و چاپ شده‌اند که نسخه اصلی‌شان به ترتیب در سال‌های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۷ چاپ شده‌اند.

دیوید هیوم را به عنوان بزرگ‌ترین فیلسوف تاریخ بریتانیا و مکتب تجربه‌گرایی می‌شناسند. « «رساله‌ای در مورد طبیعت آدمی» یکی از مهم‌ترین متون کلاسیک فلسفه غرب هست که در قرن بیستم مورد توجه جدی فیلسوفان جای گرفت. می‌گویند این کتاب موجب گردید تا کانت دست از جزمی‌گرایی بردارد. علاوه بر این آن را سرچشمه کلیدی فلسفه تحلیلی معاصر می‌دانند. وقتی که این کتاب منتشز شد، عکس العمل خاصی برنیانگیخت، چون محتوایش نسبت به دوران زندگی هیوم، پیچیده و غیرقابل فهم بود.

ارزش این کتاب منحصرا در بیدار کردن کانت از خواب جزمیت چکیده نمی‌شود؛ لکن بی شک سرچشمه کلیدی فلسفه تحلیلی معاصر این کتاب هست. از آن‌جا که محتوای آن در عصر هیوم بسیار نامتعارف و دور از ذهن بود، هیچ عکس العمل جدی‌ای در پی نداشت. حتی یافته‌های جدید علوم شناختی تا حد بسیاری در تطابق با یافته‌های هیوم قرار دارد. جلال پیکانی، مترجم این کتاب، تلاش کرده هست تا حد ممکن زبان کلاسیک اثر در ترجمه فارسی آن نیز منعکس گردد.

کتاب دوم، «در باب انفعالات» اسم دارد که ۳ بخش کلیدی با عنوان های «درباره تکبر و تواضع»، «درباره دوست داشتن و تنفر» و «درباره عزم و انفعالات مستقیم». در بخش اول این موضوعات مطرح شده‌اند: ابواب بحث، در مورد تکبر و تواضع: متعلق‌ها و دلایل آن دو، این دلایل و متعلق‌ها از کجا نشئت می‌گیرند؟، در مورد نسبت‌های میان انطباعات و تصورات، در مورد تاثیر این نسبت‌ها بر تکبر و تواضع، محدودیت‌های این نظام، در مورد فضیلت و رذیلت‌ها، در مورد قبح و زیبایی، در مورد امتیازهای و نقایض ظاهری، در مورد مالکیت و ثروت، در مورد آوازه و دوستی و در مورد تکبر و تواضع حیوانات.

در بخش دوم کتاب دوم، هم این مسائل مطرح شده‌اند: در مورد متعلق‌ها و دلایل دوست داشتن و انزجار، آزمون‌هایی برای تائید این نظام، مشکلات حل‌شده، در مورد دوست‌داشتن خویشاوندان، در مورد احترام به ثروتمندان و قدرتمندان، در مورد خیرخواهی و عصبانیت، در مورد همدردی، در مورد بدخواهی و حسادت، در مورد ترکیب خیرخواهی و عصبانیت با همدردی و بدخواهی، در مورد احترام و تحقیر، در مورد انفعال عاشقی یا دوست داشتن میان دو جنس و در مورد دوست داشتن و انزجار حیوانات.

این مطلبو از دست ندید!  حضور گردشگران عامل سرزندگی، ایجاد درآمد و اشتغال جوانان است

بخش سوم هم دربرگیرنده این موضوعات هست: در مورد آزادی و ضرورت، ادامه همان بحث، در مورد موثرترین انگیزه‌های عزم، در مورد دلایل انفعالات تند، در مورد تاثیرات عادت، در مورد تاثیر قوه تخیل بر انفعالات، در مورد همجواری و فاصله مکانی و زمانی، ادامه همان بحث، در مورد انفعالات مستقیم و در مورد کنجکاوی یا حقیقت‌دوستی.

کتاب سوم نیز «در باب اخلاق» هست که ۳ بخش با نام‌های «درباره فضیلت و رذیلت به صورت کلی»، «درباره عدالت و بی‌عدالتی» و «درباره سایر فضایل و رذایل» دارد و بخش اولش دربرگیرنده دو مبحث با عنوان های «تمایز‌های اخلاقی از عقل بر نمی‌آیند» و «تمایز‌های اخلاقی برآمده از حسی اخلاقی‌اند» را دربردارنده می‌شود. بخش دوم هم این عنوان های را دربردارنده می‌شود:

بخش دوم هم این عنوان های را دربردارنده می‌شود:عدالت فضیلتی طبیعی یا مصنوعی؟، در مورد منشا عدالت و مالکیت، در مورد قواعد تعیین‌کننده مالکیت، در مورد جابه جایی مالکیت از طریق رضایت، در مورد الزام متاثر از تعهدات، بعضی تاملات زیادتر در مورد عدالت و بی‌عدالتی، در مورد منشا حکومت، در مورد منشا اطاعت، در مورد سنجه‌های اطاعت، در مورد مربوط اطاعت، در مورد قوانین ملل و در مورد پاکدامنی و حیا.

در بخش سوم هم بیننده این کتاب، این موضوعات را می‌خواند: در مورد منشا فضایل و رذایل طبیعی، در مورد بزرگی ذهن، در مورد خوبی و خیرخواهی، در مورد توانایی‌های طبیعی، چند بازاندیشی زیادتر در مورد توانایی‌های طبیعی و نتیجه های این کتاب.

بعد از مطالب کتاب‌های دوم و سوم رساله دیوید هیوم، واژه‌نامه انگلیسی به فارسی، ملحق شد و نمایه درج شده هست.

در قسمتی از این کتاب می‌خوانیم:

هنگامی که آدمی خلوت خود را ترک می‌گوید و با امور مرسوم زندگی درگیر می‌شود، چنین می‌نماید که مثل ناپدید شدن اشباحِ شب هنگام زایش روز، نتیجه های آن استدلال غیب گردیده هست؛ و در این حالت حتی برای آدمی دشوار هست که آن اعتقاد را، که با سختی اکتساب کرده بود، حفظ نماید. اما امیدوارم که نظام فلسفی حاضر هرچه پیش می‌رود نیرویی تازه یابد و استدلال‌های ما در باب اصول اخلاق هر آنچه را در باب فاهمه و انفعالات [در دو کتاب پیشین]گفته گردید تائید کنند. اخلاق سوژه ای هست که بیشتر از سایر موضوعات توجه آدمی را جلب می‌کند. تصورمان این هست که آرامش جامعه در مرکز هرگونه تصمیم‌گیری در مورد آن قرار دارد و واضح هست که این دلمشغولی باید نظرورزی‌های آدمی را واقعی‌تر و استوارتر از زمانی جلوه‌گر سازد که مبحث مورد بحث تا حد بسیاری برای وی علی‌السویه هست. اگر چیزی آدمی را متاثر سازد، نتیجه می‌گیریم که هرگز نمی‌تواند خیالی خام باشد؛ و از آن‌جا که انفعال آدمی را در جهتی از حهت های مشغول می‌کند، طبعا فکر می‌کنیم که این سوال در قلمرو دریافت آدمی قرار دارد؛ که در مورد سایر مورد ها این‌چنینی با استعداد کمی تردید هستیم. بدون این امتیاز، در روزگاری که بخش اعظم مردمانش اتفاق‌نظر دارند که مطالعه را به امری مسرت‌بخش تبدیل سازند و هر آنچه را فهمش لازمه میزان بالایی از توجه هست کنار بگذارند، من هرگز جرئت نگارش جلد سوم چنین فلسفه غامضی را نمی‌یافتم.

این کتاب با ۴۵۷ صفحه، شمارگان هزار و ۱۰۰ نسخه و نرخ ۴۸ هزار تومان منتشر گردیده هست.