گروه: اخبار
تاریخ: ۱۵:۲۰ :: ۱۳۹۶/۰۸/۲۴
کاهش قیمت ولادت و افزایش کوچ در قزاقستان

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از خبرنگار خبرگزاری فارس ۳ ۳ درصد از مرحله همانند سال سابق زیادتر می‌باشد. ۴ ۶ ۶ درصد از کل جمعیت این کشور می‌باشند. ۲ ۲ درصد کمتر از مرحله همانند سال سابق می‌باشد. افزایش جمعیت قزاقستان طی این مدت وقت در قیاس با مرحله همانند سال ۲۰۱۶ […]

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از خبرنگار خبرگزاری فارس ۳ ۳ درصد از مرحله همانند سال سابق زیادتر می‌باشد.

۴ ۶ ۶ درصد از کل جمعیت این کشور می‌باشند.

۲ ۲ درصد کمتر از مرحله همانند سال سابق می‌باشد.

افزایش جمعیت قزاقستان طی این مدت وقت در قیاس با مرحله همانند سال ۲۰۱۶ میلادی ۱۸ هزار یا ۸٫۵ ۹ ۹ هزار نفر بوده هست.

۳ ۳ درصد کمتر از دور همانند سال سابق و میزان کلی آن ۷٫۲۹ ۲۹ فوت در هر هزار نفر بوده هست.

همچنین میزان کوچ طی این مدت به قزاقستان در قیاس با دور همانند سال سابق ۲۸٫۷ ۷ درصد افزایش و ۱۱ هزار و ۹۴۵ نفر را تشکیل داده هست.

شمار کوچ از قزاقستان ۶٫۳ ۳ درصد افزایش و ۲۸ هزار ۱۵۰ نفر دست یافته و توازن کوچ در این کشور ۱۶ هزار و ۲۰۵ نفر اظهار شده هست.

۶ ۶ درصد از کل مهاجران این کشور را تشکیل داده هست.

۸ ۸ درصد اظهار شده و قسمت کوچ بین مناطق قزاقستان ۳۵٫۱ ۱ درصد از کل کوچ درونی این کشور را تشکیل داده هست.

تعادل مثبت کوچ درونی قزاقستان در شهر «آستانه» 30 هزار و ۳۱۵ نفر، شهر «آلماتی» 22 هزار و ۷۵۵ نفر و استان «آق

میانگین دستمزد یک کارمند قزاق بنا بر آمار ماه اکتبر سال جاری ۱۴۹ هزار و ۹۱۷ تنگه یعنی

۹

انتهای پیام/ح