تاریخ: ۵:۴۹ :: ۱۳۹۶/۰۹/۰۴
کاهش آستانه تحمل و اضطراب علت بروز تصادفات رانندگی می شود

وی اضافه کرد: عوامل مکرری در بروز تصادفات نقش دارد که ماشین، وضع جاده ای و عوامل آدمی از عمده علل تاثیرگذار در بروز تصادفات شمرده می گردد. ریاست اولین کنگره ملی روانشناسی ترافیک با اشاره به اینکه طی ۱۰ سال سابق آمارتصادفات زیاد کم شدن یافته هست، گفت: این آمار از ۲۷ هزار به […]

وی اضافه کرد: عوامل مکرری در بروز تصادفات نقش دارد که ماشین، وضع جاده ای و عوامل آدمی از عمده علل تاثیرگذار در بروز تصادفات شمرده می گردد.

ریاست اولین کنگره ملی روانشناسی ترافیک با اشاره به اینکه طی ۱۰ سال سابق آمارتصادفات زیاد کم شدن یافته هست، گفت: این آمار از ۲۷ هزار به کشتن رسانده به سبب تصادفات به حدود ۱۶ هزار دست یافته هست و این در حالی بوده که آمار ماشین و میزان رفت و آمد در جاده ها افزایش داشته هست.

پورشهریار اظهار داشت: قیمت رشد تصادفات و مرگی های متاثر از آن کم شدن یافته هست اما با این حال اگر بخواهیم شاهد کم شدن زیادتری در این راستا باشیم ضروری هست به عامل آدمی در بروز و پیشگیری از تصادفات دقت زیادتری برخوردار باشیم.

ریاست اولین کنگره ملی روانشناسی ترافیک گفت: تندرستی روان یعنی عدم حضور علائمی روانی در فرد و کم شدن دقت و تمرکز علاوه بر این کم شدن آستانه تحمل من جمله نشانه هایی هست که موید به خطرافتادن تندرستی روان هست.

پورشهریار بیان کرد: کم شدن آستانه تحمل نشانه ای از اختلال روان هست و در مشی رانندگی اشخاص زیاد تاثیر گذار شمرده می گردد.

وی افزود: امید داریم بتوانیم با دقت به مشکلات روانشناختی رانندگان شاهد کم شدن آمار تصادفات رانندگی و تلفات و لطمه های متاثر از آن باشیم.