گروه: اخبار
تاریخ: ۱۳:۵۱ :: ۱۳۹۶/۰۷/۰۴
کانال تلگرام بورسی؛ فرصت یا تهدید؟

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از شفاف ، در این شرایط، آنچه می‌توان مد نظر قرار داد آن است که شبکه‌های اجتماعی نظیر تلگرام نباید به تنهایی مرجع تصمیم‌گیری و تحلیل بورس‌بازان باشند و استفاده از آنها صرفا با دید اطلاع از اخبار و تحولات مختلف باید صورت گیرد. در نتیجه برای تصمیم‌های […]

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از شفاف ، در این شرایط، آنچه می‌توان مد نظر قرار داد آن است که شبکه‌های اجتماعی نظیر تلگرام نباید به تنهایی مرجع تصمیم‌گیری و تحلیل بورس‌بازان باشند و استفاده از آنها صرفا با دید اطلاع از اخبار و تحولات مختلف باید صورت گیرد. در نتیجه برای تصمیم‌های نهایی، سهامداران به مراجع معتبرتری نیازمندند.

بر این اساس، ۱۴۷ معامله‌گر تالار شیشه‌ای و ۵۳ کارشناس بورسی در یک نظرسنجی به این پرسش پاسخ داده اند که به نظر شما کدام جنبه از توسعه شبکه های اجتماعی نظیر تلگرام اثر پررنگ تری بر فعالیت سهامداران داشته است؟

f8741bff-81b8-4e5c-8495-df71df3e7e08_21-03