تاریخ: ۲۲:۰۲ :: ۱۳۹۶/۱۰/۲۳

خبرآنلاین: سخنان فحش آمیز، نژادپرستانه و برخوردهای عجیب ریاست جمهور امریکا با کشورهای متفاوت دنیا، کارتونیست ها را به عکس العمل واداشته به به صورتی که سایت کگل چند کاریکاتور قابل تامل بر علیه ترامپ منتشرکرده هست.       این مطلبو از دست ندید!  طبیعت منطقه گردشگری ریجاب/تصاوير

خبرآنلاین: سخنان فحش آمیز، نژادپرستانه و برخوردهای عجیب ریاست جمهور امریکا با کشورهای متفاوت دنیا، کارتونیست ها را به عکس العمل واداشته به به صورتی که سایت کگل چند کاریکاتور قابل تامل بر علیه ترامپ منتشرکرده هست.
 کاریکاتور: تشبیه ترامپ به توالت! کاریکاتور: تشبیه ترامپ به توالت!  کاریکاتور: تشبیه ترامپ به توالت!  

این مطلبو از دست ندید!  طبیعت کم مثل "دهدز" که نگاه هر مخاطب ای را به خود جلب می کند + فیلم