گروه: شغل
تاریخ: ۱۷:۱۵ :: ۱۳۹۶/۰۹/۰۹
کارگروه برطرف موانع تولید استان کرمان کارآیی ندارد

وی با اظهار این مطلب که جذب سرمایه گذاری، تولید، خدمات و اشتغال را بصورت جدی در استان کرمان دنبال می کنیم، مطرح نمود: متاسفانه امروز می بینیم ۱۷ تا ۲۰ مجوز برای هر سرمایه گذاری احتیاج هست و طبق برنامه پنجم پیشرفت قرار بود پنجره واحد برای صادر کردن مجوزهای پروژه های سرمایه گذاری […]

وی با اظهار این مطلب که جذب سرمایه گذاری، تولید، خدمات و اشتغال را بصورت جدی در استان کرمان دنبال می کنیم، مطرح نمود: متاسفانه امروز می بینیم ۱۷ تا ۲۰ مجوز برای هر سرمایه گذاری احتیاج هست و طبق برنامه پنجم پیشرفت قرار بود پنجره واحد برای صادر کردن مجوزهای پروژه های سرمایه گذاری شکل گیرد، ولی پنجره واحد به نوعی که در برنامه پنجم بود، تشکیل نشده هست.

معاون سازگاری امور اقتصادی و پیشرفت مراجع آدمی استاندار کرمان از برپایی جلسه با معاون اقتصادی وزارت دارایی اطلاع داد و متذکری کرد: وزارت دارایی سیستم پایش محیط اکتساب و کار را راه اندازی کرده هست تا جریان صادر کردن مجوزها ساده تر گردد.

هادی شهسوارپور مدیر کل امور روستایی استانداری کرمان نیز در این جلسه گفت: بهره گیری از جوانان، خانم ها و دانش آموختگان با اهمیت ترین رویکردها در ایجاد مجال های حرفهی روستایی هست.

وی با اظهار این مطلب که پروژه ها در قسمت غیر دولتی به قسمت های ایجادی، تکمیلی و پیشرفت ای تقسیم شده اند، بیان کرد: قسمت استان کرمان در تسهیلات اشتغال روستایی ۴٫۶۸

مدیر کل امور روستایی استانداری کرمان با اظهار اینکه ۴ بانک تسهیلات اشتغال روستایی پرداخت می کنند، مطرح نمود: به بانک های عامل اظهار شده هست که بعد از دریافت طرح ضروری هست ظرف یک ماه طرح را تشخیص تکلیف کنند.

انتهای پیام