تاریخ: ۰:۳۰ :: ۱۳۹۶/۰۹/۱۰
کارگاه تعلیمی مبارزه با بیماری های نوپدید

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از خبرنگار  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مهاباد، به گزارش راهنمای سفر من به نقل از خبرنگار  از مهاباد، در این کارگاه  تعلیمی مسائل و مطالبی  در مورد بیماریها و ارائه مواد خوراکی  به معلمان آموزش  داده  گردید و معلمان نیز به محصلین جابه جا کردند. علاوه بر این ارائه موادخوراکی سالم […]

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از خبرنگار  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مهاباد، به گزارش راهنمای سفر من به نقل از خبرنگار  از مهاباد، در این کارگاه  تعلیمی مسائل و مطالبی  در مورد بیماریها و ارائه مواد خوراکی  به معلمان آموزش  داده  گردید و معلمان نیز به محصلین جابه جا کردند.

علاوه بر این ارائه موادخوراکی سالم وبهداشتی در بوفه مدرسه ها ازدیگرمواردمطرح شده  در این کارگاه تعلیمی بود.

کارشناس مسئول بهداشت مدرسه ها مرکز بهداشت مهاباد عنوان کرد: این کارگاه آموزشی  با حضور  اکثر از ۸۰۰ معلم مهابادی و  برای تندرستیی محصلین برگزارشده هست .