گروه: اخبار
تاریخ: ۱۸:۴۳ :: ۱۳۹۶/۰۹/۰۹
کارگاه آموزشی« تخصص های رابطه ای با کودکان » در شفت برگزار شد

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از خبرنگار راهنمای سفر من ، بعد از ظهر پنج شنبه کارگاه تعلیمی مخصوص مادران با مبحث « تخصص های رابطه ای با کودکان» در زمینه اعمال بخشنامه کنوانسیون حقوق کودکان در شهرستان شفت برگزار گردید.    این کارگاه تعلیمی به همت اداره کتابخانه های عمومی شفت با […]

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از خبرنگار راهنمای سفر من ، بعد از ظهر پنج شنبه کارگاه تعلیمی مخصوص مادران با مبحث « تخصص های رابطه ای با کودکان» در زمینه اعمال بخشنامه کنوانسیون حقوق کودکان در شهرستان شفت برگزار گردید.

   این کارگاه تعلیمی به همت اداره کتابخانه های عمومی شفت با مشارکت اداره بهزیستی این شهرستان برای مادران و زنان عضو کتابخانه های شهرستان در کتابخانه شهید چمران شفت برگزار گردید.

در این کارگاه تعلیمی کارشناس روانشناسی کودک اداره بهزیستی شفت با اشاره به نوع برخورد و چگونگی تعلیم ارتباطات اجتماعی و کسی به کودکان و فرزندان ، گفت: والدین ضروری هست محدودهی امن در منزل برای کودکان و فرزندان خود ایجاد کنند تا در آنان علت احساس آرامش گردد.

یوسفی در ادامه اهتمام کرد: والدین برای تعلیم بسیاری از مورد ها و چگونگی مبارزه با بیم و اضطراب در کودکان از همانندسازی و یا نمایش و قرار دادن کودکان در آن محدوده استفاده کنند تا دستاورد بهتری دریافت کنند.