گروه: مسافرت
تاریخ: ۱۹:۳۴ :: ۱۳۹۶/۰۹/۰۹

ای ام، با اشاره به سفر موخر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به ایروان، اظهار داشت: با دقت به این که عزیمت ظریف به ارمنستان در چارچوب عزیمت منطقه ای نبوده لکن عزیمت مخصوص به ارمنستان خواهد بود، این عزیمت ارزش اختصاصیی دارد. کارشناس ارمنی با اظهار اینکه ارتباطات سیاسی ارمنستان […]

ای ام، با اشاره به سفر موخر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به ایروان، اظهار داشت: با دقت به این که عزیمت ظریف به ارمنستان در چارچوب عزیمت منطقه ای نبوده لکن عزیمت مخصوص به ارمنستان خواهد بود، این عزیمت ارزش اختصاصیی دارد.
کارشناس ارمنی با اظهار اینکه ارتباطات سیاسی ارمنستان و ایران در سطح عالی قرار دارند، افزود: این سفر رسما در چارچوب بیست و پنجمین سالگرد برقرار کردن ارتباطات دیپلماتیک میان دو کشور صورت قبول کرد، به هر حال در چارچوب این عزیمت مسائل بسیاری من جمله مباحث سیاسی و اقتصادی مطرح گردید.
وی دنبال کرد: در ارتباط با عرصه سیاسی ضروری هست گفت ارمنستان بعنوان کشور عضو اتحادیه اورآسیا مورد دقت ایران قرار دارد و وزیر خارجه ایران بر این امر اهتمام داشت.
ایران در این زمینه موضع میانه روی دارد.

وی دنبال کرد: ارمنستان و ایران علاقمند می باشند تا سطح ارتباطات اقتصادی را به سطح ارتباطات سیاسی برسانند. وزیر خارجه ایران بر این مبحث نیز تبیین کرد. برنامه های کریدور دریای سیاه-خلیج فارس که ادوارد نعلبندیان وزیر خارجه ارمنستان نیز بر این مبحث اهتمام داشت ارزش اختصاصیی دارد.
به گفته ووسکانیان برنامه های احداث نیروگاه برق – آبی مغری، مشارکت های سه جانبه ایران-ترکمنستان-ارمنستان، ایران-ارمنستان-گرجستان، که برای ارمنستان نه صرفا ارزش اقتصادی لکن ارزش ژئوپلیتیک خواهد داشت، جزو برنامه های ارزشمند اقتصادی میان دو کشور می باشند.

اروپام*۳۹۱**۳۴۰۴**انتشار: محسن اسماعیلی