گروه: شغل
تاریخ: ۱۳:۲۵ :: ۱۳۹۶/۰۹/۱۶

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از خبرنگار  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از لرستان؛ گروه استان هایباشگاه خبرنگاران جوانلرستان جعفر پورمدیر دام وطیور لرستان عنوان کرد: مادر حال حاضر ۱۵ واحد مرغ صنعتی پرورشی تخم گذار داریم در استان با حجمی حدود ۵۶۰ هزار قطعه هست و ۸۵ درصد تولید تخم مرغ کشور در ۸ […]

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از خبرنگار  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از لرستان؛ گروه استان هایباشگاه خبرنگاران جوانلرستان جعفر پورمدیر دام وطیور لرستان عنوان کرد: مادر حال حاضر ۱۵ واحد مرغ صنعتی پرورشی تخم گذار داریم در استان با حجمی حدود ۵۶۰ هزار قطعه هست و ۸۵ درصد تولید تخم مرغ کشور در ۸ استان هست که رده لرستان ماهم درغرب کشور جز استان‌های برتر هستیم.

کارآفرینی واشتغال با تولید تخم مرغ/تولیدبخش ارزشمندی از تخم مرغ کشور درلرستان+تصاویر تولیدبخش ارزشمندی از تخم مرغ کشور درلرستان

آ تولیدبخش ارزشمندی از تخم مرغ کشور درلرستان آقای روزبهانی کارآفرین مثال با احداث یک واحد تولیدی تونسته قسمت ارزشمندی از تولید تخم مرغ استان وکشورو تهیه کند.

کارآفرینی واشتغال با تولید تخم مرغ/تولیدبخش ارزشمندی از تخم مرغ کشور درلرستان+تصاویر

کارآفرینی واشتغال با تولید تخم مرغ/تولیدبخش ارزشمندی از تخم مرغ کشور درلرستان+تصاویر

کارآفرینی واشتغال با تولید تخم مرغ/تولیدبخش ارزشمندی از تخم مرغ کشور درلرستان+تصاویر سامانه های مجهز و بروز سبب موفقیت کارآفرین

کارآفرینی واشتغال با تولید تخم مرغ/تولیدبخش ارزشمندی از تخم مرغ کشور درلرستان+تصاویر

کارآفرینی واشتغال با تولید تخم مرغ/تولیدبخش ارزشمندی از تخم مرغ کشور درلرستان+تصاویر

کارآفرینی واشتغال با تولید تخم مرغ/تولیدبخش ارزشمندی از تخم مرغ کشور درلرستان+تصاویر

تولید فرآورده ها تازه پروتئینی

کارآفرینی واشتغال با تولید تخم مرغ/تولیدبخش ارزشمندی از تخم مرغ کشور درلرستان+تصاویر

تولید فرآورده ها تازه پروتئینی روزبهانی کارآفرین عنوان کرد:این طرح در ۳ مرحله برنامه ریزی شده هست که مرحله اول تولید تخم مرغ را داریم درفاز ۲ فرآوری تخم مرغ ودر مرحله ۳ می خواهیم که برنامه ای نو محصول پروتئینی تازهی تولید بشود.

فراهم شدن زمینه اشتغال۲۴ نفر دراین واحدتولیدی

کارآفرینی واشتغال با تولید تخم مرغ/تولیدبخش ارزشمندی از تخم مرغ کشور درلرستان+تصاویر

فراهم شدن زمینه اشتغال۲۴ نفر دراین واحدتولیدی این کار آفرین برتربا راه اندازی این واحدتولیدی تونسته زمینه اشتغال ۲۴ نفر را آماده کندکه درصورت به بهره برداری نیل فاز‌های بعدی این واحدتولیدی میتواند اشتغال ۲۰۰ نفر دیگرراهم آماده کند.

کارآفرینی واشتغال با تولید تخم مرغ/تولیدبخش ارزشمندی از تخم مرغ کشور درلرستان+تصاویر

کارآفرینی واشتغال با تولید تخم مرغ/تولیدبخش ارزشمندی از تخم مرغ کشور درلرستان+تصاویر

یکی دیگر می‌گوید از هنگامی که این کارخانه احداث گردید مشغول به کار هستم وراضی هستم.

صادرات تخم مرغ لرستان به استانهای همجوار

صادرات تخم مرغ لرستان به استانهای همجوار روزبهانی عنوان کرد: در حال حاضر صادرات ما به شهر‌ها واستان‌های همجوار تهران اهواز آبادان ملایر نهاوند همدان هست.

کارآفرینی واشتغال با تولید تخم مرغ/تولیدبخش ارزشمندی از تخم مرغ کشور درلرستان+تصاویر

جعفر پور مدیر دام وطیور لرستان عنوان کرد:۱۰ درصد تولید تخم مرغ کشوربه کشوور‌های همسایه مانند عراق وافغانستان صادر می‌شود.

در داخل استان هم ما تولیدعمده استفاده داخل استان می‌شود بخشی هم به استان هاتی همجوار مانند خوزستان وهمدان وتهران صادر می‌شود.

کارآفرینی واشتغال با تولید تخم مرغ/تولیدبخش ارزشمندی از تخم مرغ کشور درلرستان+تصاویر ضرورت پشتیبانی از کارآفرینان وتولیدکنندگان

ضرورت پشتیبانی از کارآفرینان وتولیدکنندگان علی رغم ظرفیت‌های موجوددرلرستان باحمایت ازسرمایه گذاران وتولید کنندگان می‌توان در افزایش تولید واشتغالزایی موثربود.

گزارش از مهدیه فکوری