گروه: اخبار
تاریخ: ۱۸:۱۵ :: ۱۳۹۶/۰۲/۱۰
چهلمین روز درگذشت افشین یداللهی/عکس

روز نو :                                      

روز نو : تصاویر : مراسم یادبود چهلمین روز درگذشت افشین یداللهی   تصاویر : مراسم یادبود چهلمین روز درگذشت افشین یداللهی   تصاویر : مراسم یادبود چهلمین روز درگذشت افشین یداللهی  تصاویر : مراسم یادبود چهلمین روز درگذشت افشین یداللهی   تصاویر : مراسم یادبود چهلمین روز درگذشت افشین یداللهی  تصاویر : مراسم یادبود چهلمین روز درگذشت افشین یداللهی  تصاویر : مراسم یادبود چهلمین روز درگذشت افشین یداللهی  تصاویر : مراسم یادبود چهلمین روز درگذشت افشین یداللهی  تصاویر : مراسم یادبود چهلمین روز درگذشت افشین یداللهی  تصاویر : مراسم یادبود چهلمین روز درگذشت افشین یداللهی  تصاویر : مراسم یادبود چهلمین روز درگذشت افشین یداللهی  تصاویر : مراسم یادبود چهلمین روز درگذشت افشین یداللهی  تصاویر : مراسم یادبود چهلمین روز درگذشت افشین یداللهی  تصاویر : مراسم یادبود چهلمین روز درگذشت افشین یداللهی  تصاویر : مراسم یادبود چهلمین روز درگذشت افشین یداللهی  تصاویر : مراسم یادبود چهلمین روز درگذشت افشین یداللهی  تصاویر : مراسم یادبود چهلمین روز درگذشت افشین یداللهی  تصاویر : مراسم یادبود چهلمین روز درگذشت افشین یداللهی