گروه: آشپزی
تاریخ: ۱۲:۱۴ :: ۱۳۹۶/۱۱/۲۴
چند فرمان  پخت  سوسيس خانگی

برترین ها: سوسيس تندوري چي لازم دارم؟ سينه مرغ: ۵۰۰ گرمنان آزمایش: ۳ ورقخامه: ۵۰ گرمسير: یک حبه، رنده شده سفيده تخم مرغ: دو عددادويه تندوري: يك ونيم قاشق غذاخوريشير: سه قاشق غذاخوري نمك و فلفل: به ميزان لازمروغن: ۲ قاشق غذاخوري وكيوم سوسيس: سايز ۵/۱ متر در ۵ سانتی مترقيف يكبار استفاده: ۲ عددچگونه […]

برترین ها:

سوسيس تندوري

چند فرمان  پخت خاص سوسيس خانگی

چي لازم دارم؟

سينه مرغ: ۵۰۰ گرمنان آزمایش: ۳ ورقخامه: ۵۰ گرمسير: یک حبه، رنده شده سفيده تخم مرغ: دو عددادويه تندوري: يك ونيم قاشق غذاخوريشير: سه قاشق غذاخوري نمك و فلفل: به ميزان لازمروغن: ۲ قاشق غذاخوري وكيوم سوسيس: سايز ۵/۱ متر در ۵ سانتی مترقيف يكبار استفاده: ۲ عدد
چگونه بپزم؟

۱-

۲- ۲- نان له شده را با گوشت چرخ كرده مرغ مخلوط كرده قدري به آن نمك و فلفل مي‏زنيم.

۳-

۴- ۴- مواد را خوب هم زده در قيف يك بار استفاده ريخته سر قيف را بريده داخل وكيوم كرده با چسب نواري وصل شدن اين دو را محكم مي‏كنيم بعد قيف را فشار داده تا مواد داخل وكيوم گردد. دو طرف وكيوم را گره زده  10 سانت ۱۰ سانت جدا كرده با نخ محكم گره مي‏زنيم. اندازه سوسيس مي‏تواند به دلخواه خودتان باشد.

۵- ۵- سوسيس هاي آماده شده را ۲۰ دقيقه در آب جوش مي‏جوشانيم پس از آن درآورده، وكيوم را جدا كرده، سوسيس هاي نيم پز را داخل روغن سرخ مي‏كنيم.

مرگ كوزه گري؛

روش تهيه ادويه تندوري:

 سوسيس ماهي

چند فرمان  پخت خاص سوسيس خانگی

چي لازم دارم؟

فيله ماهي: ۳۰۰ گرم، چرخ شدهشوید تازه: ۳ قاشق غذاخوری، خرد شدهشيرخشك: ۲ قاشق غذاخوریتخم مرغ: یک عددسس خردل: ۲ قاشق غذاخوریآرد سوخاري: ۳ قاشق غذاخوری آبلیموی تازه: یک قاشق غذاخورینمك و فلفل: به ميزان لازموكيوم سوسيس: یک متر در ۵ سانتی متر قيف يكبار استفاده: یک عدد
چگونه بپزم؟

۱- ۱- تمام مواد را خوب مخلوط كرده و هم مي‏زنيم.

۲- ۲- از مواد تهيه شده در قيف يكبارمصرف ريخته، سر قيف را بريده داخل وكيوم كرده و با چسب نواري وصل شدن اين دو را محكم مي‏كنيم.

۳- ۳- قيف را فشار داده تا مواد داخل وكيوم گردد، سر و ته وكيوم را گره زده ۱۰ سانت ۱۰ سانت جدا كرده با نخ محكم گره مي‏زنيم. اندازه سوسيس به دلخواه خودتان باشد.

۴- ۴- سوسيس ها را به مدت ۱۵دقيقه در آب در حال جوش قرار داده پس از آن درآورده، وكيوم را جدا كرده، سوسيس هاي نيم پز را داخل روغن سرخ مي‏كنيم.

مرگ كوزه گري: به جاي آبليمو ‏مي‏توان از يك قاشق سركه استفاده كرد و مي‏توان دو قاشق غذاخوري پيازچه ريز شده هم استفاده كرد.

 سوسيس مرغ

چند فرمان  پخت خاص سوسيس خانگی

چي لازم دارم؟

گوشت چرخ كرده مرغ (فيله): ۴۰۰ گرم تخم مرغ: یک عددآب سرد: ۵ قاشق غذاخوريروغن: ۳ قاشق غذاخوريپودر تخم گشنيز: یک قاشق چای خورینمك: یک دوم قاشق غذاخوريفلفل سياه: یک دوم قاشق چاي‏خوريپودر شنبليله خشك: یک هشتم قاشق چای خوریپودر سير: یک چهارم قاشق چاي‏خوريشيرخشك: ۳ قاشق غذاخوريپودر نشاسته: ۴ قاشق غذاخوريپودر زنجبيل: یک چهارم قاشق چاي‏خوريوكيوم سوسيس: ۵/۱ متر در ۵ سانتی مترقيف يكبارمصرف: یک عدد
چگونه بپزم؟

۱-

۲- ۲- از مواد در قيف يكبارمصرف ريخته، سر قيف را بريده و داخل وكيوم كرده و با چسب نواري وصل شدن اين دو را محكم مي‏كنيم.

۳- ۳- قيف را فشار داده تا مواد داخل وكيوم گردد. سر و ته وكيوم را گره زده ۱۰ سانت ۱۰ سانت جدا كرده با نخ محكم گره مي‏زنيم. ۴- سوسيس ها را به مدت ۲۰ دقيقه در آب در حال جوش قرار داده پس از آن درآورده وكيوم را جدا كرده و سوسيس هاي نيم پز را داخل روغن سرخ مي‏كنيم.

این مطلبو از دست ندید!  طرز تهیه آلبالو پلوی مجلسی با گوشت

۴-

مرگ كوزه گري:

 سوسيس، سير و فلفل

چند فرمان  پخت خاص سوسيس خانگی

چي لازم دارم؟

گوشت چرخ كرده چرب: ۵۰۰ گرمسير: ۳ حبه، رنده شدهفلفل سياه: یک قاشق غذاخوريفلفل قرمز: یک قاشق غذاخوري نمك: به ميزان لازم پيازچه ريز شده: به مقدار دلخواهسركه: ۲ قاشق غذاخوريپودر نشاسته: ۲ قاشق غذاخوريشيرخشك: ۲ قاشق غذاخوريپودرپياز: ۲ قاشق غذاخوريبيكينگ پودر: یک قاشق چاي‏خوريتخم مرغ: یک عددوكيوم سوسيس: ۵/۱ متر در ۵ سانتی مترقيف يكبار استفاده: یک عدد
 چطور بپزم؟

۱- ۲- مواد در قيف يكبارمصرف ريخته، سر قيف را بريده و داخل وكيوم كرده و با چسب نواري وصل شدن اين دو را محكم مي‏كنيم.

۲- ۳- قيف را فشار داده تا مواد داخل وكيوم گردد، سر و ته وكيوم را گره زده ۱۰ سانت ۱۰ سانت جدا كرده با نخ محكم گره مي زنيم.

۳- اندازه سوسيس مي‏تواند به دلخواه خودتان باشد. اندازه سوسيس مي‏تواند به دلخواه خودتان
  4- سوسيس ها را به مدت ۲۵دقيقه در آب در حال جوش قرار داده پس از آن درآورده، وكيوم را جدا كرده، سوسيس هاي نيم پز را داخل روغن سرخ مي كنيم.

۴-

مرگ كوزه گري:

 سوسيس سويا

چند فرمان  پخت خاص سوسيس خانگی

چي لازم دارم؟

سويا خشك: ۱۰۰ گرمتخم مرغ: یک عدد  به اضافه یک عدد زردهپودر تخم گشنيز: یک دوم قاشق غذاخوريپودر جوز هندي: یک هشتم قاشق چاي‏خوريفلفل سياه: یک قاشق چاي‏خوريجعفري تازه: ۳ قاشق غذاخوري، ريز شدهزردچوبه: یک دوم قاشق چاي‏خوريپودر سير: یک چهارم قاشق چاي‏خوريپودر نان: ۲ قاشق غذاخوريوكيوم سوسيس: یک متر در ۵ سانتی مترقيف يكبارمصرف: یک عدد
چگونه بپزم؟

۱- با آب سرد آبكشي كرده و خوب فشار مي‏دهيم پس از آن آن را چرخ مي‏كنيم. ۲- تمام مواد بالا را با سويا تركيب كرده خوب مخلوط مي‏كنيم.

۲- از مواد در قيف يكبارمصرف ريخته، سر قيف را بريده و داخل وكيوم كرده و با چسب نواري وصل شدن اين دو را محكم مي‏كنيم. ۴- سوسيس ها را به مدت ۱۵ دقيقه در آب در حال جوش قرار داده پس از آن درآورده، وكيوم را جدا كرده، سوسيس هاي نيم پز را داخل روغن سرخ مي‏كنيم.

۳-

۴-

مرگ كوزه گري:

 سوسيس قارچ و تره فرنگي

چند فرمان  پخت خاص سوسيس خانگی

چي لازم دارم؟

گوشت مرغ چرخ شده (فيله): ۴۰۰ گرمقارچ ريز شده: یک پيمانهتره فرنگي متوسط قسمت سفيد: یک عددهويج ريز آبپز شده: یک عدد متوسطسير: یک حبه، رنده شدهتخم مرغ: یک عددپودر تخم گشنيز: یک دوم قاشق چاي‏خوريشيرخشك: ۲ قاشق غذا‏خوريفلفل سياه: یک دوم قاشق چاي‏خورينمك: یک دوم قاشق غذا‏خوريروغن: ۳ قاشق غذا‏خوريوكيوم سوسيس: ۵/۱ متر در ۵ سانتی مترقيف يكبار استفاده: ۲ عدد
چگونه بپزم؟

۱- ۴- از مواد در قيف يكبارمصرف ريخته، سر قيف را بريده و داخل وكيوم كرده و با چسب نواري وصل شدن اين دو را محكم مي‏كنيم.

۲-۳- قيف را فشار داده تا مواد داخل وكيوم گردد، سر و ته وكيوم را گره زده ۱۰ سانت ۱۰ سانت جدا كرده با نخ محكم گره مي زنيم.

۳- ۴- سوسيس ها را به مدت ۲۰ دقيقه در آب در حال جوش قرار داده پس از آن درآورده، وكيوم را جدا كرده و سوسيس هاي نيم پز را داخل روغن سرخ مي‏كنيم.

۴-
 
3-

4-

مرگ كوزه گري:  

از کجا تهیه کنیم:

 وكيوم سوسيس: بازار بزرگ تهران پله نوروزخان

قطره دود خوراكي: بازارچه بهجت آباد