گروه: شغل
تاریخ: ۳:۱۱ :: ۱۳۹۶/۰۹/۱۰
چرا نیمی از مردم ایران کار نمی کنند؟

وی با اظهار اینکه توزیع درآمد در جامعه ضروری هست عادلانه باشد، دنبال کرد: امروز در زیادتر خانواده های ضعیف و اقشار محروم و دهک های پایین جامعه تمام اعضا به نحوی مشغول کار می باشند تا از عهده هزینه های زندگانی برآیند و اقتصاد خانواده مبتلا مشکل نشود اما در سمت دیگر خانواده هایی […]

وی با اظهار اینکه توزیع درآمد در جامعه ضروری هست عادلانه باشد، دنبال کرد: امروز در زیادتر خانواده های ضعیف و اقشار محروم و دهک های پایین جامعه تمام اعضا به نحوی مشغول کار می باشند تا از عهده هزینه های زندگانی برآیند و اقتصاد خانواده مبتلا مشکل نشود اما در سمت دیگر خانواده هایی می باشند که اگر یک نفر در آن به تنهایی کار کند، مسئله ای به جنبه امرار معاش یا تهیه هزینه های زندگانی به وجود نمی آید و اعضای خانواده آنقدری تهیه می باشند که احتیاج به کار کردن را در خود احساس نکنند.

دبیرکل محور عالی انجمن های صنفی کارگران افزود: اگر تعداد ای علی رغم داشتن قدرت کار، تمایل به کار ندارند به این سبب هست که یک نفر وظیفه منزل را به دوش می کشد و یا آنقدر درآمد دارد که احتیاجی به کار کردن همه اعضای خانواده نیست.

این مقام مسئول کارگری گفت: در تمام کشورها سیاست افزایش دستمزد سیاستی راهگشا برای ارتقای قدرت خرید جامعه و رشد اقتصادی تعبیر می گردد و دولتها با ترقی سطح درآمد آحاد جامعه کوشش می کنند تا هم چرخه اقتصاد بچرخد و هم کالای با کیفیت تولید گردد و به دست استفاده کننده برسد.

به گفته وی در حال حاضر بیشترین استفاده کنندگان کالای درونی کارگران و کارمندان می باشند و اگر قسمت کارگر از مکان تولید پرداخت گردد و قدرت خرید آنان افزایش یابد، هم دولت به مالیات خود می رسد و هم کالای تولید کننده با پایین ترین مسئله ای به فروش می رود و با گردش نقدینگی به اقتصاد کشور مساعدت می گردد.

انتهای پیام