گروه: زنان
تاریخ: ۲۲:۲۵ :: ۱۳۹۶/۰۹/۰۹
چرا روسری مربی کبدی ربطی به حجاب اجباری ندارد؟

عصر ایران – سروش بامداد: واقعهی روسری سر کردن مربی مرد تیم خانم ها تایلند در پیکارهای «کبدی» در گرگان مبحث بحث انگیز روز هست. در این که این خبر مضحکه ای ایجاد کرده شبههی نیست ولی به نظر می آید چند مبحث خواسته یا ناخواسته «خلط» و به همین علت منشاء سوء تفاهم شده […]

عصر ایران – سروش بامداد: واقعهی روسری سر کردن مربی مرد تیم خانم ها تایلند در پیکارهای «کبدی» در گرگان مبحث بحث انگیز روز هست.

در این که این خبر مضحکه ای ایجاد کرده شبههی نیست ولی به نظر می آید چند مبحث خواسته یا ناخواسته «خلط» و به همین علت منشاء سوء تفاهم شده هست.

موضوع اول حجاب اجباری خانم ها هست که دربردارنده خانم ها خارجی البته در شکل دست کمی آن هم می گردد. ولی این که مرد تایلندی روسری سر کرده تا وارد سالن خانم ها گردد ربطی به حجاب اجباری خانم ها ندارد. چون صرفا مربوط به قانون جداسازی خانم ها و مردان در سالن های ورزشی هست.

البته در این قضیه هم سوء تفاهم وجود دارد که گویا دخترهای قصد دارند به جمع ورزشکاران مرد بروند. در واقعیت دخترهای و خانم ها برای تماشا می جریان نه برای ورزش که بحث اختلاط پیش بیاید. با این وجود این که مرد تایلندی روسری سر کند مانند این نیست که دختر ایرانی خود را به نحو پسرها دربیاورد.

موضوع سوم این گمان هست که مرد تایلندی حتما قصد سوء داشته هست. از انجایی که به احتمال بسیار او صرفا می خواسته تیم را صرفا نگذارد و به هر مسیری خود را به بازیکنان برساند و راه نمایی و هدایت تیم را دنبال کند.

کل واقعه از زبان مدیر ارتباطات عمومی فدراسیون کبدی از این قرار هست:

« بعضی از تیمها مشابه تایلند، هند و پاکستان با دو تیم آمده بودند. تمامی تیمهای شرکت کننده مقررات رقابت ها را رعایت کردند و مطلوب می دانستند در رقابت های قسمت زنان هیچکدام از آقایان نباید حضور دارا باشند.

این آقا (مربی تایلندی که با روسری اش خبر ساز شده) هم مربی تیم مردان تایلند بود و هم مربی تیم خانم ها این کشور. او دغدغه حضور در کنار تیمش را داشته و قصد داشت در کنار بازیکنانش باشد.

ولی نه به حجاب اجباری رابطه دارد نه به ممنوعیت ورود خانم ها به ورزشگاه ها و یگانه مبحث مربوط با آن «جداسازی پیکارهای خانم ها با مردان» هست.

مرد تایلندی ترسی ندارد از این که روسری سر کند و صرفا قصد دارد تیم صرفا نباشد وبه هر روش دیگرهم متوسل می گردید تا خود به تیم برساند. در فرهنگ ما ولی «جامه خانم ها پوشیدن» برای تحقیر مردان به کار می رفته و روایت فرار نخستین رییس جمهوری ایران با لباس زنانه گرچه از جانب خود او تأیید نشده ولی مورد اشاره قرار می گیرد.

از انجایی که زیادتر گویندگان همه روزه سبیل خود را می تراشند و فراموش می کنند سبیلی ندارند که بتراشند!