گروه: مسافرت
تاریخ: ۱۵:۵۶ :: ۱۳۹۶/۰۸/۲۴

آ آفتاب نیوز : روزنامه اعتماد در یادداشتی درج کرد: «حسن روحانی، رییس جمهوری روز گذشته به مناطق زلزله زده رفت و کوشش کرد تا از نزدیک با مردمان فاجعه زده ای که تمام آن چه داشتند را از دست داده اند، سخن بزند شاید مرهمی باشد بر آلام شان؛ همان کاری که در سانحه […]

آ آفتاب نیوز : روزنامه اعتماد در یادداشتی درج کرد: «حسن روحانی، رییس جمهوری روز گذشته به مناطق زلزله زده رفت و کوشش کرد تا از نزدیک با مردمان فاجعه زده ای که تمام آن چه داشتند را از دست داده اند، سخن بزند شاید مرهمی باشد بر آلام شان؛ همان کاری که در سانحه تلخ ویرانی مجتمع پلاسکو در تهران یا در سانحه غمبار معدن یورت انجام داد.
ولی تمام چیز همان طور که روحانی قصد داشت یا مردم توقع داشتند، پیش نرفت. حاضر بودن روحانی در مناطق زلزله زده اگر چه هدفش تسکین آلام مردم دردمند بود ولی انتقادهایی نیز به همراه داشت. انتقادهایی که می عنوان کرد به چه علت رییس جمهور از ماشین پیاده نشد یا به چه علت تنها به اندازه یک سر و گردن از سقف ماشین خارج آمد.
هر چند که عمده نقادان به ابزار دسترسی به بعضی اطلاعات و نهادها ضروری هست به مطلوبی بدانند که چنین مورد های در اختیار تیم مراقبت رییس جمهور هست و آنان می باشند که تعیین می دهند رییس جمهور در چه جایی با چه شرایطی توان دارد حاضر بودن یابد. آ
مطلوب هست رد کنندگان روحانی یک بار مرور کنند همان نهادی که امنیت می سازد وظیفه مراقبت از رییس جمهور را هم بر عهده دارد.
منصفانه اگر ببینیم می گردید با جنبه کردن همین پروتکل ها و شرایط سخت منطقه باز هم محیطی فراهم کرد تا رییس جمهور و گرم دیدگان کنار هم بنشینند و با هم سخن بزنند. اگر روحانی تاب نقد و حتی شنیدن سخن سریع دارد – که فریادهای کارگران معدن یورت ارائه داد این حجم را دارد – خوب تر بود محیطی فراهم می گردید تا غصه بازماندگان را بی واسطه بشنود و پذیرای سخن و سخن و حتی داد مردم منطقه باشد و مگر نبود کاری که رییس جمهور منع شده التصویر شده در واقعهی زلزله بم انجام داد و مواجهی خانم و مرد داغدار جلسه تا سخن شان را بشنود؟
اگر روحانی تاب نقد و حتی شنیدن سخن سریع دارد – که فریادهای کارگران معدن یورت ارائه داد این حجم را دارد – خوب تر بود محیطی فراهم می گردید تا غصه بازماندگان را بی واسطه بشنود و پذیرای سخن و سخن و حتی داد مردم منطقه باشد و مگر نبود کاری که رییس جمهور منع شده التصویر شده در واقعهی زلزله بم انجام داد و مواجهی خانم و مرد داغدار جلسه تا سخن شان را بشنود؟اینجا نقش مشاوران اسم و رسم دار رییس جمهور هست که به چشم می آید و این وظیفه آنهاست که مشاوره دهند و بگویند آقای رییس جمهور ضروری هست با مردم سخن بزنید و سخن شان را هم بشنوید.
هر چه هست روحانی همان روحانی هست که پیش از این بوده، تخریب کنندگانش هم همان ها می باشند که بودند. از قضا برنامه ریزان و مشاوران نیز با گذشته فرقی نکرده اند. ولی با این که روحانی در میان سانحه دیدگان حاضر می شود ولی صدای منتقدان و لکن فحش کنندگان بلند هست و متاسفانه برنامه ریزان سفر رییس جمهور هیچ تدبیری برای جلوگیری از این فضاسازی ها ندارند، هیچ تفکری هم نکرده اند.»