تاریخ: ۱۳:۰۹ :: ۱۳۹۷/۰۲/۰۴
چارچوب ها و اصول حقوق بشر و محیط زیست

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از مشرق، گزارش”چارچوب ها و اصول حقوق بشر و محیط زیست”   توسط گزارشگر مخصوص محیط زیست “جان اچ ناکس” ، گزارش”چارچوب ها و اصول حقوق بشر و محیط زیست”   توسط گزارشگر مخصوص محیط زیست “جان اچ ناکس” با پشتیبانی چند نهاد بین المللی (شورای حقوق بشر، برنامه محیط […]

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از مشرق، گزارش”چارچوب ها و اصول حقوق بشر و محیط زیست”   توسط گزارشگر مخصوص محیط زیست “جان اچ ناکس” ، گزارش”چارچوب ها و اصول حقوق بشر و محیط زیست”   توسط گزارشگر مخصوص محیط زیست “جان اچ ناکس” با پشتیبانی چند نهاد بین المللی (شورای حقوق بشر، برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد، موسسه حقوق بشر و بشر دوستانه رائوول والنبرگ) در سال ۲۰۱۸  طبق قطعنامه  شماره  A/HRC/37/59  سازمان ملل متحد  منتشر گردیده هست.

“کانون های کلی” ( Framework Principles)  :

1.

2. تعهدها حقوق بشر و اصول قانونی آن در راستای محیط زیست مبتنی برمعاهدات و تصمیم های دادگاه های بین المللی حقوق بشر بوده و به  طبیعت و  فعالیت های آدم در محیط زیست ذی ربط می گردد .

۳٫

زیادتر بخوانید:

هدف ترامپ تقویت مفاد برجام هست مدیر تلگرام، یک شومنِ کرایه ای آخرین کوشش ها برای نگه داشتن امریکا در برجام
اصول و چارچوب حقوق بشر و محیط زیست:

۱- صول حقوق بشر و محیط زیست پایدار برای زندگی آدم تدوین شده هست.

۲-

۳- حقوق محیط زیست فراتر از حقوق بین الملل و قواعدآمره  بین المللی نیست و در چارچوب آن می گنجد.

۴-۱-کشورها می بایست محیط زیست پایدار، تندرستی، ایمن و سالم را پشتیبانی و ضمانت کنند.

۵-۲-کشورها باید از حقوق بشر پشتیبانی نمایند تا بتوانند محیط زیستی پایدار تندرستی و ایمن دارا باشند.

این مطلبو از دست ندید!  طبیعت برفی خراسان شمالی

۶-۳-کشورها باید امکان مراقبت و بهره بری بدون تبعیض از محیط زیست را برای همه مهیا کنند.

۷- ۴-کشورها باید زندگی سالمی را به وجود آورند تا افراد، گروه ها، سازمان ها و جامعه حقوق بشری بتوانند بدون خشونت و تبعیض در کنار هم زندگی کنند.

۸- ۵-کشورها باید به حقوق و آزادی بیان احترام بگذارند تا مردم بتوانند در تجمعات مسالمت آمیز ذی ربط به مسائل محیط زیست شرکت کنند.

۹-۶-کشورها با تعلیم توان دارند افکار عمومی را به مسائل محیط زیست جذب نمایند.

۱۰-۷- دولت ها دسترسی آزاد به آمار و اطلاعات محیط زیستی را باید فراهم نمایند.

۱۱-۸- دولت ها موظف می باشند که سیاستهایی را اجرا نمایند که بر برخورداری جامعه از حقوق بشر تاثیر منفی نگذارد.

۱۲- ۹-کشورها باید بتوانند همکاری عمومی و تصمیم سازی درباره محیط زیست را به جامعه بسپارند تا عموم مردم در فرآیند تصمیم سازی شرکت کنند.

۱۳-۱۰-کشورها باید بتوانند دسترسی موثر  قضایی درباره محیط زیست را فراهم سازند.

۱۴-۱۱-کشورها باید بتوانند نرمال های محیط زیست پایدار را بدون هرگونه تبعیض، برای رعایت حقوق بشر ایجاد کنند.

۱۵- ۱۲- کشورها باید نرمال های محیط زیستی را  برای عموم جامعه و بازیگران غیردولتی اعمال نمایند.

۱۶- ۱۳-کشورها می بایست با یکدیگر برای به وجود آوردن چارچوب های قانونی و بین المللی درباره محیط زیست همکاری کنند.

مرجع: مطالبات حقوق بشر