گروه: مسافرت
تاریخ: ۱۶:۴۰ :: ۱۳۹۶/۰۸/۲۴
پیگیری ارگان تعزیرات حکومتی درباره خبر گرانی نرخ بلیت هواپیما

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری میزان چند روز پیش با دقت به افزایش نرخ بلیت هواپیما در مسیرهای خارجی خبری با عنوان افزایش ۷درصدی نرخ پروازهای بین المللی به گزارش راهنمای سفر من به نقل از خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری میزان چند روز پیش با دقت به افزایش […]

پیگیری ارگان تعزیرات حکومتی درباره خبر گرانی نرخ بلیت هواپیمابه گزارش راهنمای سفر من به نقل از خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری میزان چند روز پیش با دقت به افزایش نرخ بلیت هواپیما در مسیرهای خارجی خبری با عنوان افزایش ۷درصدی نرخ پروازهای بین المللی به گزارش راهنمای سفر من به نقل از خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری میزان چند روز پیش با دقت به افزایش نرخ بلیت هواپیما در مسیرهای خارجی خبری با عنوان افزایش ۷درصدی نرخ پروازهای دنیای در این خبرگزاری انتشار یافته گردید که ارگان تعزیرات حکومتی استان تهران نحوه نرخ گذاری و نظارت بر بلیت‌های درونی و خارجی را از ارگان پشتیبانی از تولید کنندگان و استفاده کنندگان سراغ گرفتن کرده هست.

در توضیحات ارگان پشتیبانی از تولید کنندن گان و استفاده کنندگان پیرونامه ارسالی ارگان تعزیرات حکومتی استان تهران به شماره ۳۳۶۲۳ مورخ ۱۰/۸/۹۶ آمده هست :

نرخ پروازهای خارجی تابع انجمن‌های بین‌المللی شرکت‌های هواپیمایی و ارائه و تقاضا خواهد بود و هیچ نرخ گذاری از سوی ارگان هواپیمایی کشوری در پروازها صورت نمی گیرد، بدیهی هست شکایات وارده در این زمینه نیز استعداد رسیدگی ندارند.

گفتنی هست در همین خصوص مدیر کل بازرسی ویژه ارگان پشتیبانی از تولیدکنندگان و استفاده کنندگان طی یک نامه به شماره ۳۳۶۲۳ مورخ ۱۰//۸/۹۶ از مدیر کل نظارت بر خدمات آن ارگان درخواست کرده مبحث ۷ درصدی افزایش نرخ پروازهای دنیای ارزیابی و دستاورد به اداره کل بازرسی ویژه ارگان پشتیبانی ارجاع داده گردد.