تاریخ: ۲۲:۱۷ :: ۱۳۹۶/۰۹/۰۹
پیش بینی سرمایه گذاری ۲۵۰۰ میلیارد تومان درحوزه تلفن ثابت

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران اظهارداشت: در حوزه ارتباطات ثابت نیز پیشرفت زیر ساخت فیبر نوری بعنوان اولویت کلیدی در نظر گرفته شده هست تا مردم از برکات آن بهره ببرند.وی در ارتباط با تعرفه تازه اینترنت گفت: تعرفه تازه اینترنت شب سابق اظهار شده و از فردا شب مردم توان دارند با مراجعه با پرتابل […]

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران اظهارداشت: در حوزه ارتباطات ثابت نیز پیشرفت زیر ساخت فیبر نوری بعنوان اولویت کلیدی در نظر گرفته شده هست تا مردم از برکات آن بهره ببرند.
وی در ارتباط با تعرفه تازه اینترنت گفت: تعرفه تازه اینترنت شب سابق اظهار شده و از فردا شب مردم توان دارند با مراجعه با پرتابل های شرکت مخابرات ایران تعرفه های تازه اینترنت خریداری کنند.
سراییان اضافه کرد: در چهارسال سابق ١١ هزار میلیارد تومان درحوزه گوشی تری جی و فور جی سرمایه گذاری شده هست و درحوزه تلفن ثابت نیز در سال ٩٦ و ٩٧ مبلغ ۲۵۰۰میلیارد تومان حدس سرمایه گذاری شده که همه آنهادر حال اجراست.
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران درسفر یک روزه خود به استان بوشهر از عسلویه، کنگان، جم و دیر دیدن کرد و در روند اقدامات انجام گرفته مخابرات جای گرفت.

۷۲۰۷/ ۶۰۴۵** خبرنگار:عباس بحرانی** انتشاردهنده:اکبر اقبال مجرد