تاریخ: ۱۴:۰۷ :: ۱۳۹۶/۰۸/۲۴

نامه نیوز درج کرد: غرویان با اظهار اینکه سکوت جبهه پیوستهی عاقلانه ترین کار آنان هست، گفت: می دانند که اگر قصد دارند در محیط سیاسی کشور بر جای بمانند ضروری هست توان از دست رفته خود را باز یابند و روی گزینه های قویتری سرمایه گذاری کنند بنابراین چراغ خاموش پیش می آیند. حجت […]

نامه نیوز درج کرد: غرویان با اظهار اینکه سکوت جبهه پیوستهی عاقلانه ترین کار آنان هست، گفت: می دانند که اگر قصد دارند در محیط سیاسی کشور بر جای بمانند ضروری هست توان از دست رفته خود را باز یابند و روی گزینه های قویتری سرمایه گذاری کنند بنابراین چراغ خاموش پیش می آیند.

حجت الاسلام محسن غرویان فعال سیاسی و از مدرسان حوزه علمیه شهر قم در مورد دلیل سکوت پیوستهی ها گفت: سکوت آن ها زیادتر به صلاح کشور هست.

این استاد حوزه و دانشگاه متذکر گردید: به هر حال توان دارد وجود اختلافات درونی را یکی از دلائل سکوت آن ها دانست. به عقیده من این سکوت توان ندارد طولانی باشد زیرا آن ها از نظر تفکری سریع می باشند و با خط و رفتار میانه روها هماهنگی ندارند. البته اینکه سکوت حال حاضر تاکتیک پیوستهی ها نیز برای آینده باشد زیاد ممکن هست با این وجود نمی گردد به طور قطعی اظهار نظر کرد.

این مطلبو از دست ندید!  رهاسازی سه قطعه پرنده نایاب شکاری در شهرستان نمین