گروه: شغل
تاریخ: ۱۷:۱۳ :: ۱۳۹۶/۰۸/۲۴
پرورش شتر مجالی برای بکارگیری از خشکسالی ها در بشرویه است

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از خبرنگار راهنمای سفر من، علیرضا وقت زاده فرماندار شهرستان بشرویه ظهر چهارشنبه در نشست طرح رونق اقتصادی پروراندن شتر در شهرستان عنوان کرد: امروزه بحث اشتغال دغدغه کلیدی دولتمردان هست. وی با اشاره به صنعت شتر داری گفته بود: شترداری یکی از موضوعاتی ست که از قدیم […]

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از خبرنگار راهنمای سفر من، علیرضا وقت زاده فرماندار شهرستان بشرویه ظهر چهارشنبه در نشست طرح رونق اقتصادی پروراندن شتر در شهرستان عنوان کرد: امروزه بحث اشتغال دغدغه کلیدی دولتمردان هست.

وی با اشاره به صنعت شتر داری گفته بود: شترداری یکی از موضوعاتی ست که از قدیم الایام در مناطق کویری رواج داشته هست.

فرماندار شهرستان بشرویه اضافه کرد: درحال حاضر متاسفانه هر چه به طرف صنعتی شدن در جامعه پیش رفتیم، شغل شترداری را به دست فراموشی سپرده و این امر در مناطق کویری از رونق افتاد.

وی گفته بود: با مسرت در شهرستان بشرویه درحال حاضر قسمت خصوصی و شرکت عشایری شهرستان در بحث پروراندن شتر به مطلوبی ورود پیدا کرده اند ولی می طلبد تا با معیت همه مدیران مربوط آنان را برای ادامه کار در این راستا پشتیبانی کنیم.

فرماندار شهرستان بشرویه عنوان کرد: باتوجه به کم شدن شمار شتر در کشور امروز نیازمند واردات شتر هستیم که باوجود موضوعاتی چون بیماری ها این امر عملی مشکل خواهد بود ولی بایستی با مشارکت دستگاه های مربوط در این خصوص عمل نماییم.