گروه: مجله
تاریخ: ۸:۵۱ :: ۱۳۹۶/۰۸/۳۰
پرفورمنس هنرمندی که «کاغذها» برایش جالب هستند

هنرمندی که می خواهد پرفورمنسی را با محوریت «کاغذ» اجرا کند. مکتبی در این مورد می گوید: «کاغذ همواره برای من جالب بوده هست، بویژه موقعی که کاغذها دگرگونی نام می دهند؛ نامه، حکم، کتاب، نقشه، تصویر و… .. کاغذها سفید می باشند تا خنثی باشند برای نوشتن، طراحی کردن، پاره پاره کردن، بریدن و پیچیدن، […]

هنرمندی که می خواهد پرفورمنسی را با محوریت «کاغذ» اجرا کند.

مکتبی در این مورد می گوید: «کاغذ همواره برای من جالب بوده هست، بویژه موقعی که کاغذها دگرگونی نام می دهند؛ نامه، حکم، کتاب، نقشه، تصویر و… .. کاغذها سفید می باشند تا خنثی باشند برای نوشتن، طراحی کردن، پاره پاره کردن، بریدن و پیچیدن، روزنامه و اعلامیه شدن و. برخی کاغذها برای چیزی که روی شان هست نایاب شده اند و برخی برای همان سوزانده می شوند…»

دغدغه من موقعیت هایی هست که به ابزار این کاغذها در آن قرار می گیریم.

انتهای پیام