گروه: شغل
تاریخ: ۱۷:۱۴ :: ۱۳۹۶/۰۹/۰۹
پرداخت تسهیلات ۲۰ میلیارد ریالی به طرحهای اشتغالزایی روستایی

وی، گفته بود: امید داریم مردم بعنوان عنصر کلیدی دگرگونی اقتصادی در هر منطقه در این دهات نیز برای ایجاد اشتغال اصحابی اضافه کرد: از روستاییانی که در قالب تعاونی در قسمت صنعت ها، فراوری، بسته بندی و تولید انجیر که اعتبار افزوده مطلوبی برای اقتصاد دهاتی دوسیران بهمراه دارد نیز پشتیبانی پولی می شود. […]

وی، گفته بود: امید داریم مردم بعنوان عنصر کلیدی دگرگونی اقتصادی در هر منطقه در این دهات نیز برای ایجاد اشتغال

اصحابی اضافه کرد: از روستاییانی که در قالب تعاونی در قسمت صنعت ها، فراوری، بسته بندی و تولید انجیر که اعتبار افزوده مطلوبی برای اقتصاد دهاتی دوسیران بهمراه دارد نیز پشتیبانی پولی می شود.
فرماندار شهرستان کازرون هم به ایرنا بیان داشت: دهاتی دوسیران، دهاتی هدف گردشگری این شهرستان هست و با بهره مندی از جاذبه های گردشگری مثل چهار سفه ها و شیرهای سنگی و علاوه بر این در راستای کشاورزی با تولید سالانه سه هزار تن انجیر یکی از روستاهای مثال شهرستان کازرون به شمار می آید.
سید نهایت علوی اضافه کرد: مدیران شرکت کننده در این جلسه در چارچوب طرح ملی دهاتی بدون بیکار، با هدف ایجاد اشتغال در این دهات و جلوگیری از کوچ روستاییان به ارزیابی موضوعات بوم گردی، صنعت ها مبدلی و تولیدی، بسته بندی و فراوری محصول انجیر دهاتی دوسیران کازرون پرداختند و امید داریم به زودی شاهد دستاورد های مثبت این طرح باشیم.

شهرستان کازرون در فاصله ۱۲۰کیلومتری غرب شیراز قرار دارد.
۷۳۷۲ /۶۱۱۸
خبرنگار: ناصر درخشنده ** انتشار یافتن دهنده: پرویندخت پاردسویی شیرازی