گروه: شغل
تاریخ: ۰:۲۹ :: ۱۳۹۶/۱۰/۳۰
پتروشیمی عامل بیکاری ۴ هزار صیاد ماهشهری

   موسی حیدری گفت: در دهه ۷۰ شهرستان بندر ماهشهر با داشتن بیشتر از ۵۵۰ فروند شناور صیادی حدود ۱۴ هزار تن در سال صید استحصالی و بیشتر از ۵ هزار و ۲۰۰ نفر اشتغال‌زایی داشته هست.   رئیس اداره شیلات بندر ماهشهر در انتهاء گفت: در حال حاضر شغل صیادی رو به تعطیلی هست که […]

پتروشیمی عامل بیکاری 4 هزار صیاد ماهشهری

  

موسی حیدری گفت: در دهه ۷۰ شهرستان بندر ماهشهر با داشتن بیشتر از ۵۵۰ فروند شناور صیادی حدود ۱۴ هزار تن در سال صید استحصالی و بیشتر از ۵ هزار و ۲۰۰ نفر اشتغال‌زایی داشته هست. 

 رئیس اداره شیلات بندر ماهشهر در انتهاء گفت: در حال حاضر شغل صیادی رو به تعطیلی هست که اگر برای توسعه زیرساخت‌های شیلات و محافظت و احیا و بازسازی ذخائر چاره‌اندیشی نشود در آینده نه چندان دور شاهد حذف صیادان از اشتغال مولد شهرستان می باشیم.