گروه: شغل
تاریخ: ۱۵:۵۹ :: ۱۳۹۶/۰۸/۲۴
پارازیت چینی به اقتصاد جهان

یک پژوهش با ارزیابی ۴ عامل کلیدی کم شدن رشد اقتصادی، پیامد آن را بر رشد اقتصادی دنیا و ایران ارزیابی کرده هست. مطابق این ارزیابی ها، یک درصد کم شدن رشد اقتصادی چین، رشد اقتصادی دنیا را به میزان ۲۳/ ۰ درصد در کوتاه مدت (یکساله) و نرخ نفت را به میزان ۸/ ۲ […]

یک پژوهش با ارزیابی ۴ عامل کلیدی کم شدن رشد اقتصادی، پیامد آن را بر رشد اقتصادی دنیا و ایران ارزیابی کرده هست. مطابق این ارزیابی ها، یک درصد کم شدن رشد اقتصادی چین، رشد اقتصادی دنیا را به میزان ۲۳/ ۰ درصد در کوتاه مدت (یکساله) و نرخ نفت را به میزان ۸/ ۲ درصد در یک بازه دوساله کم شدن می دهد. علاوه بر این کم شدن رشد اقتصاد چین از مسیر دو کانال تجارت و بازارهای کالای پایه تحت تاثیر قرار دهد.
 پارازیت چینی به اقتصاد جهان   طبق یافته های این پژوهش، کم شدن رشد اقتصادی چین که از سال ۲۰۱۰ آغاز شده، با دگرگونی ساختار اقتصادی در این کشور همراه شده هست.   در این گزارش عنوان شده که با آغاز جریان کم شدنی رشد اقتصادی چین، دولت این کشور برنامه اصلاحات جامع و فراگیری را به منظور سرعت بخشیدن به اصلاحات اقتصادی ارائه کرد، تا دگرگونی اقتصاد را اقتصادی مبتنی بر صادرات و سرمایه گذاری به اقتصادی که رشد آن مبتنی بر استفاده درونی هست، ساده سازی کند.  پیش بینی نهادها از آینده چین در این سال، رشد اقتصادی چین در ادامه جریان کم شدنی خود، به ۷/ ۶ درصد رسید که کمترین مقدار در ۲۵ سال سابق بود، ولی همان طور در دامنه تشخیص شده از سوی دولت قرار داشت. علاوه بر این این کشور رشد اقتصادی هدف در سال ۲۰۱۷ رانیز در همین محیط قرار داد.   ۳+۱ سبب کم شدن رشد اقتصادی چین
 این پژوهش سه سبب عمده را به عنوان کلیدی ترین دلائل کم شدن رشد اقتصادی چین ذکر کرده و در کنار آن یک عامل چالش پیش روی اقتصاد چین اشاره کرده هست. نخستین و ارزشمند ترین سبب این هست که اقتصاد چین پس از تجربه سه دهه رشدهای اقتصادی دو عددی، حالا با کم شدن بازدهی سرمایه رو به رو شده هست که منتج به کم شدن رشد تشکیل سرمایه در اقتصاد این کشور و به این ترتیب کم شدن قسمت سرمایه گذاری از مخارج کل اقتصاد چین شده هست.     اثر اقتصاد چین بر ایران و جهان
 این گزارش طبق دستاورد های یک مطالعه از اثر غیرمستقیم کم شدن رشد اقتصادی چین بر اقتصاد بین المللی، عنوان می کند: «یک درصد کم شدن رشد اقتصادی چین، رشد اقتصادی دنیا را به میزان ۲۳/ ۰ درصد در کوتاه مدت (یکساله) و نرخ نفت را به میزان ۸/ ۲ درصد در یک بازه دوساله کم شدن می دهد.» » کم شدن رشد اقتصادی چین که در فعلی دومین اقتصاد برتر دنیا و نخستین قدرت اقتصادی طبق نرخ ارز تساوی قدرت خرید هست و از سال ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۶ با متوسط رشد اقتصادی ۱۰ درصد، موتور محرک رشد اقتصاد دنیا بوده هست، اثرها و تبعات قابل ملاحظه ای روی دیگر اقتصادها خواهد داشت.  انتقال اثرها کم شدن رشد اقتصادی چین بر اقتصاد بین المللی از مسیر سه کانال تضعیف تجارت بین المللی، کم شدن نرخ ها در بازار کالاهای پایه و بروز نااطمینانی در بازارهای پولی دنیا صورت می گیرد. کم شدن رشد اقتصادی چین منتج به کم شدن تقاضای این کشور برای کالاها و خدماتی می شود که دیگر کشورها تولید می کنند. در دستاورد، در فاز اول، رشد اقتصادی شرکای تجاری چین و در فاز بعد اقتصاد کشورهایی که ارتباط تجاری نزدیک با شرکای چین دارند تحت تاثیر قرار می گیرند و متعاقبا رشد بین المللی تحت تاثیر قرار می گیرد. 
همچنین، کم شدن رشد اقتصادی چین توان دارد اقتصاد ایران را از مسیر دو کانال تجارت و بازار کالاهای پایه تحت تاثیر قرار دهد. ثانیا، کم شدن رشد اقتصادی چین و کم شدن تقاضای این کشور از کالاهای پایه که منتج به کم شدن نرخ ها در این بازار خواهد گردید، اقتصاد ایران را به عنوان یک اقتصاد صادرکننده کالاهای پایه تحت تاثیر قرار می دهد.