تاریخ: ۱۸:۱۷ :: ۱۳۹۶/۰۹/۲۷
ویژگی های ماسک مناسب در زمان آلودگی هوا

به گزارش راهنمای سفر من ، ماسک‌ها به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ نخست ماسک‌های آسان می باشند که زیادتر در اتاق‌های جراحی ماسک‌ها به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ نخست ماسک‌های آسان می باشند که زیادتر در اتاق‌های جراحی یا از پزشکان در مطب‌ها مورد‌ استفاده قرار می‌گیرند. این ذرات با ابعاد کوچک به‌راحتی می‌توانند وارد […]

به گزارش راهنمای سفر من ،

ماسک‌ها به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ نخست ماسک‌های آسان می باشند که زیادتر در اتاق‌های جراحی ماسک‌ها به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ نخست ماسک‌های آسان می باشند که زیادتر در اتاق‌های جراحی یا از پزشکان در مطب‌ها مورد‌ استفاده قرار می‌گیرند. این ذرات با ابعاد کوچک به‌راحتی می‌توانند وارد سامانه دستگاه تنفسی اشخاص گردند و مشکلات اما در این باره ها استفاده از ماسک فیلتر‌دار یعنی ماسک ۹۵ N می‌تواند نقش موثری در ضمانت سلامت اما در این باره ها استفاده از ماسک فیلتر‌دار یعنی ماسک ۹۵ N می‌تواند نقش موثری در ضمانت تندرستی شما دارا باشد.

اما فراموش نکنید که این ماسک‌ها هم احتیاج به تعویض دارند.به‌عنوان نمونه اگر فردی هستید که هر روز ساعات فراوانی را در هوای آزاد سپری می‌کنید، خوب تر هست ماسک خود را به‌طور هر روز تعویض کنید و از ماسک تازه استفاده کنید، اما اگر خانم خانه‌داری هستید و بیشترین ساعتی که در خارج از منزل سپری می‌کنید حدود یک ساعت هست، می‌توانید هر دو روز یک‌بار ماسک فیلتر‌دار خود را تعویض کنید.