تاریخ: ۱۰:۲۰ :: ۱۳۹۶/۰۹/۰۱
وقف زیباترین جلوه همکاری از جانب مردم هست/لزوم ارائه نیازهای  روز

وی با اشاره به ریشه باارزش وقف در سنن و فرهنگ اعتقادی مردم، گفته بود: این ریشه ها ارزشهای حاکم بر وقف را برای تمام نسل ها تصریح می کند ولی چارچوب ها، مصادیق و شیوه های جذب مردم به این سنت حسنه به شرطها وقت بستگی دارد. استاندار خراسان جنوبی، وقف را زیباترین جلوه […]

وی با اشاره به ریشه باارزش وقف در سنن و فرهنگ اعتقادی مردم، گفته بود: این ریشه ها ارزشهای حاکم بر وقف را برای تمام نسل ها تصریح می کند ولی چارچوب ها، مصادیق و شیوه های جذب مردم به این سنت حسنه به شرطها وقت بستگی دارد.

استاندار خراسان جنوبی، وقف را زیباترین جلوه همکاری از جانب مردم در راستای اقدام خیرخواهانه و خداپسدانه برای خود مردم دانست و بیان کرد: دقت به اقتضای وقت برای جذب همکاری مردم یکی از بنیادی ترین رسالت هایی هست که متولیان وقف عهده دارند.

استاندار خراسان جنوبی اضافه کرد: شفافیت در اعمال نیت ها واقفین علت جذب اعتماد مردم شده که این اعتماد فرهنگ وقف را توسیع می دهد و این فرهنگ بالاخره علت می گردد وقف از انحصار چند مسئله خاص بیرون گردد.

وی علاوه بر این بر نیازمندی های روز جامعه در راستای وقف های تازه اشاره کرد و اضافه کرد:  در فعلی فرهنگ کارآفرینی در جامعه زیاد پایین هست و به موقوفاتی برای اشاعه فرهنگ کارآفرینی در کشور احتیاج داریم.

این مطلبو از دست ندید!  طبیعت «مِشه سویی» در دامنه کوه اسپیناس

استاندار خراسان جنوبی، وقف برای کتابخانه، راه اندازی آزمایشگاه های دکتری، مشاوره ژنتیک، چاپ کتاب، تحصیل دانشجویان و محصلین و انجام امور علمی را من جمله نیازمندی های روز جامعه بیان کرد و بیان کرد: ضروری هست این نیازمندی های روز شناسایی و به جامعه ارائه گردد تا بتوان از همکاری مردم برای برطرف این نیازمندی ها بکارگیری کرد.