تاریخ: ۱۰:۲۰ :: ۱۳۹۶/۰۹/۰۱
وقف زیباترین جلوه همکاری از جانب مردم هست/لزوم ارائه نیازهای  روز

وی با اشاره به ریشه باارزش وقف در سنن و فرهنگ اعتقادی مردم، گفته بود: این ریشه ها ارزشهای حاکم بر وقف را برای تمام نسل ها تصریح می کند ولی چارچوب ها، مصادیق و شیوه های جذب مردم به این سنت حسنه به شرطها وقت بستگی دارد. استاندار خراسان جنوبی، وقف را زیباترین جلوه […]

وی با اشاره به ریشه باارزش وقف در سنن و فرهنگ اعتقادی مردم، گفته بود: این ریشه ها ارزشهای حاکم بر وقف را برای تمام نسل ها تصریح می کند ولی چارچوب ها، مصادیق و شیوه های جذب مردم به این سنت حسنه به شرطها وقت بستگی دارد.

استاندار خراسان جنوبی، وقف را زیباترین جلوه همکاری از جانب مردم در راستای اقدام خیرخواهانه و خداپسدانه برای خود مردم دانست و بیان کرد: دقت به اقتضای وقت برای جذب همکاری مردم یکی از بنیادی ترین رسالت هایی هست که متولیان وقف عهده دارند.

استاندار خراسان جنوبی اضافه کرد: شفافیت در اعمال نیت ها واقفین علت جذب اعتماد مردم شده که این اعتماد فرهنگ وقف را توسیع می دهد و این فرهنگ بالاخره علت می گردد وقف از انحصار چند مسئله خاص بیرون گردد.

وی علاوه بر این بر نیازمندی های روز جامعه در راستای وقف های تازه اشاره کرد و اضافه کرد:  در فعلی فرهنگ کارآفرینی در جامعه زیاد پایین هست و به موقوفاتی برای اشاعه فرهنگ کارآفرینی در کشور احتیاج داریم.

استاندار خراسان جنوبی، وقف برای کتابخانه، راه اندازی آزمایشگاه های دکتری، مشاوره ژنتیک، چاپ کتاب، تحصیل دانشجویان و محصلین و انجام امور علمی را من جمله نیازمندی های روز جامعه بیان کرد و بیان کرد: ضروری هست این نیازمندی های روز شناسایی و به جامعه ارائه گردد تا بتوان از همکاری مردم برای برطرف این نیازمندی ها بکارگیری کرد.