تاریخ: ۹:۰۶ :: ۱۳۹۶/۰۸/۳۰
وقتی زلزله را با بمباران خطا گرفتم

او در خاطره ای از شب آرامی سخن می زند که زلزله او را از خواب پرانده هست. عمادپور می گوید: «وقتی نبرد آغاز گردید مانند تمام ی مردم نه می دانستم نبرد چیست و نه از پیامدهای آن خبر داشتم. یک شبه تمام چیز بهم ریخت. روزانه یکی از پرسنل بیمارستان موظف بود مجروحین […]

او در خاطره ای از شب آرامی سخن می زند که زلزله او را از خواب پرانده هست.

عمادپور می گوید: «وقتی نبرد آغاز گردید مانند تمام ی مردم نه می دانستم نبرد چیست و نه از پیامدهای آن خبر داشتم. یک شبه تمام چیز بهم ریخت.

روزانه یکی از پرسنل بیمارستان موظف بود مجروحین را به فرودگاه ببرد. آ آن روز فرصت من بود. شوهرم را هم همراه خودم بردم تا به تهران اعزامش کنم. هنگامی مجروحین را سوار هواپیما کردیم خلبان و مدیران پرواز از سوار شدن من و شوهرم ممانعت کردند. با دلخوری به آنان گفتم: «از روز اول نبرد تا اکنون شب و روز کار کردم، نه مرخصی رفتم و نه استراحتی داشتم اکنون که شوهرم را می خواهم برای معالجه به تهران ببرم شما مانع می شوید؟!»

با دلخوری به آنان گفتم: «از روز اول نبرد تا اکنون شب و روز کار کردم، نه مرخصی رفتم و نه استراحتی داشتم اکنون که شوهرم را می خواهم برای معالجه به تهران ببرم شما مانع می شوید؟!» بحث مان بالا گرفت. خلبان مشکل را توضیح داد من هم با دلخوری اظهار کردم: «بعد از این تمام کار ۲۴ ساعته اظهار می کنند جا برای من نیست. »

آ

وضع پروازها خیلی سخت و دشوار بود. چند ساعتی در هواپیمای ۳۳۰ نشستیم تا در نهایت اذن پرواز گرفتیم و از آن سمت جنگنده های دشمن لحظه ای آسمان اهواز را تهی نمی کردند. در نهایت ساعت ۱۰ شب به فرودگاه قلعه مرغی تهران آمدیم. دکتر  اذن نداد آن هنگام شب در سرما و برف ما به دنبال هتل بگردیم.

آ آن شب هنگامی در اتاقی آرام و بدون صدای انفجار خوابیدم باورم نمی گردید که می شود شبی را بدون اضطراب به صبح رساند. از نیمه شب سابق بود. تخت فنری که روی آن خوابیده بودم لرزید و من با وحشت پریدم و گفتم: «چی شده؟ کجا را زده اند؟» شوهرم آرامم کرد و هی تکرار می کرد: «هیچی نیست.آاینجا اهواز نیست.»

» صبح که بیدار گردیدم مادر دکترآقایی گفت که شب قبل زلزله آمده بود. شوهرم لبخندی زد و اظهار کرد: «زنم تفکر کرد بمب باران شده. بهش نگفتم زلزله آمده. حقش بود بعد از این تمام دشواری یک شب را با آرامش به صبح برساند.»
انتهای پیام