تاریخ: ۱۵:۳۲ :: ۱۳۹۶/۰۸/۲۶

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از یزد؛ به گزارش راهنمای سفر من به نقل از خبرنگار از ؛ اداره کلهواشناسی وضع هوای استان یزد امروز را به توصیف زیر حدس کرده هست.

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از یزد؛ به گزارش راهنمای سفر من به نقل از خبرنگار از ؛ اداره کلهواشناسی وضع هوای استان یزد امروز را به توصیف زیر حدس کرده هست.

وضعیت آب و هوای استان یزد