گروه: مسافرت
تاریخ: ۲۳:۳۲ :: ۱۳۹۶/۱۰/۲۲

      مدیرکل راه آهن شمال شرق گفت که سومین قطار تجاری کشور چین از طریق خط ریلی ایران – ترکمنستان – قزاقستان وارد مرز اینچه برون در شرق استان گلستان گردید. قربانی گفت: طبق مذاکره مسئولان ارشد راه آهن دو کشور قرار هست زین پس هفته ای یک قطار از چین وارد گمرک […]

 
    مدیرکل راه آهن شمال شرق گفت که سومین قطار تجاری کشور چین از طریق خط ریلی ایران – ترکمنستان – قزاقستان وارد مرز اینچه برون در شرق استان گلستان گردید.

قربانی گفت: طبق مذاکره مسئولان ارشد راه آهن دو کشور قرار هست زین پس هفته ای یک قطار از چین وارد گمرک اینچه برون گردد.
قطارهای کانتینری کشور چین با طی مسافت دو هزار و ۷۰۰ کیلومتری کشورهای قزاقستان و ترکمنستان در مرز اینچه برون به خاک ایران وارد و پس از آن به دیگر نقاط ایران و یا دیگر کشورها ادامه مسیر می دهند.
قربانی دنبال کرد: قبل از این قطارهای تجاری چین از طریق مرز سرخس واقع در خراسان رضوی وارد کشور می گردیدند.

از مهر سال کنونی دو قطار تجاری دیگر نیز از کشور چین وارد مرز اینچه برون استان گلستان گردیدند.