تاریخ: ۱۷:۱۲ :: ۱۳۹۶/۰۸/۲۴
ورودی های اراک گردشگران را پس می زنند

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از ایسنا،  به نقل از ارتباطات عمومی میراث فرهنگی استان، سیدمحمد حسینی در تیم گردشگری شورای اسلامی شهر اراک، عنوان کرد: به دلیل صنعتی بودن شهر اراک و تبعات منفی و گاها آلودگی که این صنعتی بودن توان دارد برای شهر برخوردار باشد، طرحی را پیاده کردیم تا […]

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از ایسنا،  به نقل از ارتباطات عمومی میراث فرهنگی استان، سیدمحمد حسینی در تیم گردشگری شورای اسلامی شهر اراک، عنوان کرد: به دلیل صنعتی بودن شهر اراک و تبعات منفی و گاها آلودگی که این صنعتی بودن توان دارد برای شهر برخوردار باشد، طرحی را پیاده کردیم تا در سال های آینده واحد های تازه صنعتی در داخل و حریم شهر ایجاد نشوند و فاصله مشخصی بین این واحدها و شهر در نظر گرفته گردد.

وی اضافه کرد: ثبت این مناطق مثال گردشگری این امنیت شهری را ایجاد می کند که در سال های آینده واحد های تازه صنعتی با فاصله مشخصی از شهر ایجاد گردند و کمترین تبعات منفی زیست محدودهی را برای شهر برخوردار باشند چراکه در مناطق مثال گردشگری اذن ایجاد واحدهای صنعتی آلاینده یا عظیم داده نمی توان، از این رو این خدمت ارگان میراث فرهنگی را می توان گامی در جهت آینده سبز شهر و تحمل پذیر کردن آن دانست.

حسینی اضافه کرد: با اهمیت ترین قسمت کاری مشترک اداره کل میراث فرهنگی و شهرداری و شورای اسلامی شهر اراک، بازار تاریخی این شهر هست که در شرایطی خاص حاضر بودن دارد و ضروری هست با قید فوریت آن را مرمت و ساماندهی کرد. در سال ۹۳ طرحی تحت عنوان “طرح جامع مرمت و ساماندهی بازار اراک” متاسفانه به غیر از شهرداری که قدر ناچیزی از آن توصیف وظیفه ها را انجام داد، دستگاه های دخیل دیگر در این ارزشمند کم کاری کرده و وظیفه ها خود را انجام ندادند ولی اداره کل میراث فرهنگی هرساله وظیفه ها خود را باتوجه به تنگنا بودجه ای داشته انجام داد ولی همپوشانی ضروری از طرف دستگاه های دیگر صورت نگرفت.

این مطلبو از دست ندید!  فوری ترین حیوان جهان شناسایی گردید

حسینی در ادامه عنوان کرد: ورودی های شهر به عنوان پیشانی و آینه همه نمای آن نقش ارزشمندی در خاطره سازی و همین گونه جذب مسافران عبوری به داخل شهر دارند. از سوی دیگر نصب تابلوهای راهنما در مبادی ورودی شهرها و همین گونه سطح شهر یکی از کارهایی ارزشمندی هست که در صورت عدم انجام موجب بی برنامهی مسافران و گردشگران و در دستاورد تبلیغات سءو در مورد شهر می گردد.

او با اشاره به نقش شهرداری ها در محافظت منزل ها و بافت های تاریخی شهری، عنوان کرد: در همه کشور شهرداری ها برای محافظت هویت شهری، ایجاد جاذبه های گردشگری و همین گونه اشتغال آفرینی، منزل های قدیمی را تملک کرده و با مرمت اصولی و دگرگونی کاربری آگاهانه از این پتانسیل ها به شکل احسن بکارگیری می کنند. حالا در شهر اراک نیز تک منزل های قدیمی و ارزشمندی وجود دارند که شهرداری توان دارد در مورد تملک آنان عمل کند. این مسئله های یک سرمایه گذاری برای شهرها نیز شمرده می گردد زیرا در طول وقت این خرج صرف شده برای شهرداری ها به دلیل درآمدزا بودن این واحدهای دگرگونی کاربری داده شده سرمایه اقتصادی قابل دقتی را برای شهرداری ایجاد میکند و از سوی دیگر به کارآفرینی و اقتصاد شهری نیز مساعدت می کند.

مدیرکل میراث فرهنگی استان مرکزی عنوان کرد: در سال ۹۵ کلنگ موزه فرش اراک زده گردید و قطعی گردید شهرداری در عملی مشترک در مورد تملک زمین و ایجاد آن به همراه اداره کل مسیر و شهرسازی و استانداری مرکزی، اداره کل میراث فرهنگی را یاری رساند تا این موزه عظیم ایجاد گردد ولی کماکان با گذشت ۲ سال همان طور این زمین تملک نشده هست.

انتهای پیام